Karol Daniš

Zverejnený Publikované v: Absolventi

KAROLOV PRÍBEH Karol sa už ako päťročný chlapec stal mimoriadnym žiakom konzervatória. Silnú oporu má aj vo svojej rodine. Jeho rodičia pripisujú vzdelaniu svojho syna nesmierny význam a sú veľmi vďační podpore, ktorá sa mu dostáva od darcu prostredníctvom Divých makov. Vďaka tomu patrí Karol už v súčasnosti medzi výrazné talenty […]

Erik Koky

Zverejnený Publikované v: Absolventi

ERIKOV PRÍBEH Mladý klavirista je svojmu hudobnému nástroju oddaný natoľko, že nemá ani iné koníčky. V byte v tehlovej bytovke na sídlisku, kde žije s rodičmi a dvoma sestrami.  Rodičia sa ho snažia podporovať, hoci ako jediný z rodiny je hudobne nadaný. „Aj pokiaľ by som nebol v Divých Makoch, študoval by som na konzervatóriu a […]

Fabián Berky

Zverejnený Publikované v: Absolventi

„Ideálny svet je bez ľudskej neznášanlivosti.“ FABIÁNOV PRÍBEH Chlapec žije v malej chalúpke so skromným zariadením v rómskej kolónii vo Zvolenskej Slatine. Vyrastá v domácnosti, v ktorej ho vychováva jeho sedemdesiatročná stará mama, ktorej bol Fabián súdnym rozhodnutím zverený do starostlivosti a opatery pred šiestimi rokmi. Ich finančná situácia je slabá. Žijú zo starobného […]

Martin Berky

Zverejnený Publikované v: Absolventi

„Ideálny svet je mimo rómskej osady s pozitívne naladenými ľuďmi.“ MARTINOV PRÍBEH Martin je pod ochrannými krídlami Divých makov už viac rokov. Do programu ho prihlásila jeho triedna pani učiteľka, ktorá si všimla jeho výtvarný talent. Chlapec pochádza z rómskej kolónie vo Zvolenskej Slatine, kde žije s rodičmi. Rodinné prostredie vníma dobre, okolie a […]

Nikolasz Radics

Zverejnený Publikované v: Absolventi

„Ideálny svet si viem predstaviť tak, že každý má prácu a vie si žiť plnohodnotný život. Nie sú rasové rozdiely, ľudia žijú bez strachu a v mieri.“ NIKOLASZOV PRÍBEH Nikolasz je veľmi snaživý, cieľavedomý chlapec. Rád sa učí a stále rozvíja svoje vedomosti. Veľa číta historické aj vedecké knihy. So svojimi […]

Slávka Oláhová

Zverejnený Publikované v: Absolventi

„Na ideálny svet už neverím, ale rada by som žila vo svete, v ktorom by nebola chudoba, choroby a vojna.“ „Neznášam nespravodlivosť, rasizmus, klamstvá a pretvárky,“ SLÁVKIN PRÍBEH Slávka má 17 rokov. Žije vo veľkej usporiadanej rodine v skromných pomeroch. Jej rodičia sú naozaj podporou v jej rozvoji talentu. Otec je muzikant a mama […]

Ján Deme

Zverejnený Publikované v: Absolventi

  Ako by mal vyzerať ideálny svet? Menej predsudkov a nenávisti a vyrovnanejšia životná úroveň. JANKOV PRÍBEH Janko je tichý, skromný a na prvý pohľad nenápadný chlapec. Už vo svojich 16-tich rokoch vedel, čo chce v živote robiť – jedného dňa bude lekárom. Janko bol dlhé roky aj výraznou oporou folklórnemu súboru […]

Jana Goroľová

Zverejnený Publikované v: Absolventi

JANKIN PRÍBEH Janka patrí medzi tie deti, ktorým stretnutie s Divými makmi doslova prevrátilo život hore nohami. „Bez nich by som sa len tak pofľakovala po dedine a nestarala by som sa až tak o svoje známky v škole. Ani celkovo by ma nezaujímalo vzdelanie, lebo by som nemala také možnosti, aké mám […]

Peter Jarka

Zverejnený Publikované v: Absolventi

Som Peťo a som ajťák 🙂 Alebo by som aspoň chcel byť, informačné technológie ma bavia a vidím v nich perspektívu do budúcna. Ťahá ma to aj do umeleckejších vôd, takže okrem počítačov mám rád aj spev, divadlo a hrám prakticky na akýkoľvek hudobný nástroj, ktorý chytím do rúk. Teraz však najčastejšie […]

Ján Čonka

Zverejnený Publikované v: Absolventi

Janko na prvý pohľad pôsobí ako nesmelý a tichý chlapec. Keď sa však osmelí, rád poteší ľudí a ukáže im svoj veľký talent. Zlato v hrdle. Hudba ho zaujíma už od detstva, spieval si celé dni, doma, v škole, pri každej príležitosti. V Poltári už je známy a často ho pozývajú vystupovať na […]