Kontakt

Kontakt Divé maky o.z.

office Divé maky:
0915 884 369

informácie o štipendijnom programe: 
0949 190 990

číslo účtu:
SK95 1100 0000 0026 2376 3337

email
divemaky@divemaky.sk

 

Adresa kancelárie

Na Riviére 2, 841 04, Bratislava

Fakturačná adresa
Pod Kobylou 3816/12
841 10 Bratislava – Devín
IČO: 421 35 435
DIČ: 2022681133

Údaje na poukázanie 2%

Obchodné meno: Divé maky
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Pod Kobylou 12, 841 10 Bratislava 
DIČ: 2022681133
IČO: 42135435  (do kolónky v tlačivách sa zarovnáva sprava)
IBAN: SK95 1100 0000 0026 2376 3337

Napíšte nám