Podporiť teraz

Rómske deti v zajatí generačnej chudoby

Žijú v skromných podmienkach, riešia existenčné problémy a v ich živote nie sú prostriedky ani priestor na rozvoj vzdelávania. Aj napriek výnimočnému talentu a túžbe niečo dokázať je ich šanca na lepší život veľmi nízka. Vďaka štipendijnému programu Divých makov a finančnej podpore darcov formujeme budúcnosť rómskych detí, zlepšujeme ich spoločenské postavenie a pomáhame vytvárať pozitívne vzory v ich komunitách.

Zmyslom mládeže je kvalitné vzdelanie

Prostredníctvom komplexnej podpory pomáhame mimoriadne nadaným rómskym deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia rozvíjať ich špecifický talent a vzdelanie. Každému dieťaťu z Divých makov poskytujeme individuálne štipendium, osobný mentoring na pravidelnej báze, tútoring v problematických predmetoch a neformálne vzdelávacie aktivity. Tie záhŕňajú participáciu na rôznych projektoch ako multižánrový festival Cigánsky Bašavel, aktivity na rozvoj líderských zručnostií, či vzdelávací letný tábor.

Divé maky dávajú šancu na lepšiu budúcnosť

Našim cieľom je vytvoriť úspešnú generáciu Rómov. Váš finančný dar podporí realizáciu našich aktivít a pokryje štipendiá deťom, ktoré nemajú svojho individuálneho darcu.  Váš dar je šanca na lepšiu budúcnosť. Ďakujeme.