Divé maky

Divé maky

Organizácia, ktorá už osemnásť rokov podporuje nadané rómske deti zo sociálne znevýhodneného prostredia v rozvoji vzdelania a talentu, prostredníctvom štipendijného programu Divé maky. 

Naša vízia a ciele

Prostredníctvom štipendijného programu formujeme budúcnosť rómskych detí, zlepšujeme ich spoločenské postavenie a pomáhame vytvárať pozitívne vzory v ich komunitách. Veríme, že našimi aktivitami, prezentáciou talentov a rómskej kultúry pomáhame budovať úspešnú generáciu Rómov.

Čo robíme?

Prostredníctvom komplexnej podpory pomáhame našim štipendistom rozvíjať ich špecifický talent a vzdelanie. Každému dieťaťu z Divých makov poskytujeme:

Štipendium

Individuálny rozpočet na celý školský rok, z ktorého sa uhrádzajú potreby na rozvoj špecifického talentu a vzdelávania (hudobný nástroj, tanečný či športový odev, internát, ZUŠ, školské potreby, cestovné).

Mentoring

Individuálna spolupráca detí s vyškolenými mentormi, ktorí sa deťom venujú na pravidelnej báze, motivujú ich, zdieľajú s nimi dôležité životné kroky, ale aj každodenné radosti či starosti. Mentori pravidelne informujú našu organizáciu o školských výsledkoch dieťaťa, o rodinnej situácii či sociálnych potrebách.

Tútoring

Odborné doučovanie detí v problematických predmetoch. Každý štipendista musí mať dobré školské výsledky, aby v našom programe mohlo zotrvávať.

Neformálne vzdelávacie aktivity

Formovanie osobností a talentov detí prostredníctvom projektov ako multižánrový festival Cigánsky bašavel, umelecké workshopy či vzdelávací tábor Letná akadémia.

Náš tím

Sidónia Ševčíková

Koordinátorka štipendijného programu

Barbora Mistríková

Správkyňa

Mária Potočárová Rybaričová

senior manažérka

Margaret Holičová

junior manažérka