Vianočná kampaň Divých makov pomôže ďalším rómskym deťom vystúpiť z davu

Zverejnený Publikované v: Projekty a kampane

Toto sú naši štipendisti z programu Divé maky. Každý z nich má úplne iný životný príbeh a je talentovaný v inej oblasti. Jedno ich však spája. Pochádzajú z rómskych komunít, kde na dosiahnutie úspechu len talent nestačí. Chýbajú im financie na kvalitný rozvoj ich talentu, či štúdium na kvalitnej strednej […]

Medzinárodná kampaň k projektu ROMAS

Zverejnený Publikované v: Projekty a kampane

Ako všetci vieme umenie má veľkú moc. Vie presahovať jazyk, sociálnu vrstvu a rasu. Môže človeka zasiahnuť bez ohľadu na to, aký je alebo odkiaľ pochádza. Umenie má ale aj silu poukazovať na spoločenské problémy a dáva hlas aj utláčaným členom spoločnosti. Práve o tom je naša najnovšia kampaň Predsudky nás rozdeľujú, umenie spája. Ide o medzinárodnú […]

Merch Divých makov

Zverejnený Publikované v: Projekty a kampane

Divé maky majú za sebou úspešnú crowdfundingovú kampaň s názvom Divé maky: Podporte talentované rómske deti a získajte originálny umelecký merch. Počas tejto dvojmesačnej zbierky na platforme Donio sa nám podarilo naplniť celú výzvu a dokopy vyzbierať 7 076 € za pomoci vyše 150 rôznych darcov.   Za podporu Divých makoch […]

Projekt Romas & Artists for Society

Zverejnený Publikované v: Projekty a kampane

Divé maky sú súčasťou medzinárodného projektu ROMAS: Roma Students & Artists for Society spolufinancovaného z programu Eramsu +. Vedúcim partnerom projektu je organizácia IQ Roma Servis, ktorá pôsobí v Brne a partnerom projektu je aj maďarská Subjective Values Foundation. Cieľovou skupinou sú mladí Rómovia vo veku 15-30 rokov žijúci v partnerských krajinách, ktorí […]

Projekt Inštituciónálny rozvoj občianskeho združenia Divé maky

Zverejnený Publikované v: Projekty a kampane

Cieľom projektu je inštitucionálny rozvoj, nastavenie stratégie a lepšej udržateľnosti a fundraisingu občianskeho združenia Divé maky, ktoré úspešne funguje už 10 rokov ale na to aby bolo aj naďalej udržateľné potrebuje sa dostať na vyššiu kvalitatívnu úroveň. Počas desiatich rokov od založenia združenia pracovali Divé maky na kvalite práce s […]

Divé maky: Mentoring a tútoring pre rómskych žiakov

Zverejnený Publikované v: Projekty a kampane

Vďaka podpore Ministerstvo vnútra SR máme možnosť pracovať na systematickom rozvoji našich detí prostredníctvom kvalitného mentoringu. Cieľom projektu je profesionálny mentoring s využívaním inkluzívnych koučingových techník zacielených na deti a mládež pochádzajúcich z MRK, t.j. cca 40 žiakov stredných a základných škôl zapojených do programu Divé maky.  Špecifickými cieľmi sú:  1) Odborná príprava mentorov […]

Kampaň Prijateľní.sk

Zverejnený Publikované v: Kampane, Projekty a kampane

Divé maky sa v roku 2019 rozhodli začať s kampaňou Prijateľní.sk, ktorou by sme chceli poukázať na to, aká je u nás aktuálna diskriminácia na trhu práce. Našim štipendistom sľubujeme, že keď budú na sebe makať a budú mať vzdelanie, tak budú v živote úspešní, čo však často krát nie […]

Dobrovoľní laickí poradcovia

Zverejnený Publikované v: Projekty a kampane

V roku 2019 sme sa spolu s mnohými štipendistami Divých makov zúčastnili skvelého projektu laických poradcov. Naši „Mladí lídri“ tak získali možnosť posunúť sa vo svojich líderských schopnostiach vpred a vďaka svojej usilovnej práci a skvelej lektorke Janette Mazíniovej Motlovej mnohí z nich aj úspešne absolvovali záverečné skúšky tohto projektu. […]

Administrácia štipendijného programu Divých makov

Zverejnený Publikované v: Projekty a kampane

Štipendijný program je pevnou súčasťou Divých makov už od vzniku našej organizácie. Výška ročného štipendia sa určuje na základe individuálnych potrieb konkrétnych detí. Výdavky, ktoré sú do štipendia zahrnuté priamo súvisia s rozvojom talentov našich detí a ich štúdiom. Ide predovšetkým o cestovné výdavky, školné, financie na krúžky, umelecké, školské pomôcky a iné. Štipendijný […]