Merch Divých makov

Zverejnený Publikované v: Projekty a kampane

Divé maky majú za sebou úspešnú crowdfundingovú kampaň s názvom Divé maky: Podporte talentované rómske deti a získajte originálny umelecký merch. Počas tejto dvojmesačnej zbierky na platforme Donio sa nám podarilo naplniť celú výzvu a dokopy vyzbierať 7 076 € za pomoci vyše 150 rôznych darcov.   Za podporu Divých makoch […]

Projekt Romas & Artists for Society

Zverejnený Publikované v: Projekty a kampane

Divé maky sú súčasťou medzinárodného projektu Romas & Artists for Society spolufinancovaného z programu Eramsu +. Vedúcim partnerom projektu je organizácia IQ Roma Servis, ktorá pôsobí v Brne a partnerom projektu je aj maďarská Subjective Values Foundation. Cieľovou skupinou sú mladí Rómovia vo veku 15-30 rokov žijúci v partnerských krajinách, ktorí sa zapájajú […]

Projekt Inštituciónálny rozvoj občianskeho združenia Divé maky

Zverejnený Publikované v: Projekty a kampane

Cieľom projektu je inštitucionálny rozvoj, nastavenie stratégie a lepšej udržateľnosti a fundraisingu občianskeho združenia Divé maky, ktoré úspešne funguje už 10 rokov ale na to aby bolo aj naďalej udržateľné potrebuje sa dostať na vyššiu kvalitatívnu úroveň. Počas desiatich rokov od založenia združenia pracovali Divé maky na kvalite práce s […]

Divé maky: Mentoring a tútoring pre rómskych žiakov

Zverejnený Publikované v: Projekty a kampane

Vďaka podpore Ministerstvo vnútra SR máme možnosť pracovať na systematickom rozvoji našich detí prostredníctvom kvalitného mentoringu. Cieľom projektu je profesionálny mentoring s využívaním inkluzívnych koučingových techník zacielených na deti a mládež pochádzajúcich z MRK, t.j. cca 40 žiakov stredných a základných škôl zapojených do programu Divé maky.  Špecifickými cieľmi sú:  1) Odborná príprava mentorov […]

Kampaň Prijateľní.sk

Zverejnený Publikované v: Kampane, Projekty a kampane

Divé maky sa v roku 2019 rozhodli začať s kampaňou Prijateľní.sk, ktorou by sme chceli poukázať na to, aká je u nás aktuálna diskriminácia na trhu práce. Našim štipendistom sľubujeme, že keď budú na sebe makať a budú mať vzdelanie, tak budú v živote úspešní, čo však často krát nie […]

Dobrovoľní laickí poradcovia

Zverejnený Publikované v: Projekty a kampane

V roku 2019 sme sa spolu s mnohými štipendistami Divých makov zúčastnili skvelého projektu laických poradcov. Naši „Mladí lídri“ tak získali možnosť posunúť sa vo svojich líderských schopnostiach vpred a vďaka svojej usilovnej práci a skvelej lektorke Janette Mazíniovej Motlovej mnohí z nich aj úspešne absolvovali záverečné skúšky tohto projektu. […]

Administrácia štipendijného programu Divých makov

Zverejnený Publikované v: Projekty a kampane

Štipendijný program je pevnou súčasťou Divých makov už od vzniku našej organizácie. Výška ročného štipendia sa určuje na základe individuálnych potrieb konkrétnych detí. Výdavky, ktoré sú do štipendia zahrnuté priamo súvisia s rozvojom talentov našich detí a ich štúdiom. Ide predovšetkým o cestovné výdavky, školné, financie na krúžky, umelecké, školské pomôcky a iné. Štipendijný […]

Cigánsky bašavel

Zverejnený Publikované v: Projekty a kampane

Cigánsky Bašavel je multižánrový celodenný open-air festival ktorý organizujú Divé maky od roku 2009 a koná sa pravidelne každý rok v auguste. Prvé roky sme festival organizovali na hrade Červený kameň v obci Častá, v roku 2014 na T-com pláži v Bratislave, v roku 2015 v Starej tržnici v Bratislave a v […]

Letná akadémia a workshopy

Zverejnený Publikované v: Projekty a kampane

Organizujeme ich už od roku 2007. Zúčastňujú sa na nich takmer všetky deti, ktoré podporujeme v rámci štipendijného programu Divých makov. Je to pre ne jediná možnosť, ako sa na chvíľu dostať z prostredia osady. Dávame našim deťom šancu, aby sa ich talent po celoročnej snahe vybrúsil ako diamant. Malí nádejní umelci strávia týždeň […]