Projekty a kampane

Projekt Romas & Artists for Society

Divé maky sú súčasťou medzinárodného projektu ROMAS: Roma Students & Artists for Society spolufinancovaného z programu Eramsu +. Vedúcim partnerom projektu je organizácia IQ Roma Servis, ktorá pôsobí v Brne a partnerom projektu je aj maďarská Subjective Values Foundation.

Cieľovou skupinou sú mladí Rómovia vo veku 15-30 rokov žijúci v partnerských krajinách, ktorí sa zapájajú do aktivít v komunite a chcú robiť niečo pre spoločnosť. Majú však výrazne obmedzenejší prístup k občianskej účasti a pochádzajú zo sociálne vylúčených oblastí.

Hlavný cieľ: Podporovať sociálne marginalizovanú mládež v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku, aby mohli využívať tvorivé a neformálne metódy vzdelávania sa a aby sa stali aktívnymi občanmi nielen v rámci komunity.

Za týmto účelom budú založené aktívne miestne mládežnícke skupiny, ktoré budú vytvárať a venovať sa sociálne angažovanému umeniu – hudbe, divadlu, vizuálnemu umeniu, literatúre, multimediálnym vystúpeniam a pod. – prostredníctvom ktorých môžu zvýšiť povedomie o aktuálnych sociálnych otázkach a osloviť tak ďalších mladých ľudí v rámci ich vlastnej komunity, ako aj väčšiny.

Umenie prostredníctvom týchto diel prestane byť výsadou iba určitých skupín ľudí, ale pomôže vytvoriť inkluzívny priestor pre všetkých bez ohľadu na ich pôvod alebo teoretické znalosti. Témy, ktoré sa účastníkom ponúknu, budú vychádzať z konkrétnych výziev a bariér, ktoré sú často súčasťou cesty sociálne znevýhodnených mladých ľudí. Budú tiež založené na všeobecných problémoch dnešného sveta, ktoré môžu mať vplyv na účastníkov.

Čiastkové ciele:

  • Vytvoriť sieť spolupracovníkov z radov umelcov a inštitúcií, ktorí budú mentorovať platformu pre mládež, inšpirovať ich a zvyšovať ich zručnosti.
  • Rozvíjať zručnosti mládeže zo sociálne marginalizovaného prostredia – zručnosti potrebné na riešenie problémov, učenie, IKT, komunikáciu v cudzích jazykoch a pod.