Slavomír Pompa

Zverejnený Publikované v: Deti

Vek: 17 Talent: futbal Štipendium: 1 122 € Ako malý chlapec som trávil takmer všetok voľný čas s futbalovou loptou na ihrisku. Keďže som sa chcel zlepšovať a pracovať na technike, prihlásil som sa do mestského futbalového klubu v Starej Ľubovni, kde hrám doteraz. Počas roka cestujeme po východnom Slovensku a hráme […]

Agáta Berková

Zverejnený Publikované v: Deti

Vek: 11 Talent: študijný, šach Štipendium: 1 397 € Agátka je všestranne nadané dievča, najvýraznejšie však vynichá v šachu. Hrá ho súťažne od svojich 6 rokov a je najvýraznejším talentom rómskeho šachového družstva Hrochotskí jazdci. Agátku vychováva jej otec, ktorý je zároveň aj jej trénerom. Ich spoločná práca priniesla Agátke množstvo úspechov: ako […]

Sestry Bartošové

Zverejnený Publikované v: Deti

Vek: 16, 15, 13 Talent: tanec, spev, futbal Štipendium: 1 551 € Nadané sestry Bartošové – Alžbeta, Mária a Alexandra žijú už sedem rokov v detskom domove v Novej Bani (po novom v Centre pre deti a rodiny), keďže sa o ne ich rodičia nedokázali adekvátne postarať. Napriek náročným životným situáciám, […]

Vanesa Siváková

Zverejnený Publikované v: Deti

Vek: 17 Talent: spev Štipendium: 1 342 € Spev je mojou neoddeliteľnou súčasťou. Už od detstva som svojej rodine a priateľom s radosťou spievala a baví ma to doposiaľ. Mám rada nielen rómske ale aj rusínske či slovenské pesničky. Základnú umeleckú školu som začala navštevovať už ako šesťročná, počas tohto obdobia som absolvovala nespočetné množstvo vystúpení. […]

Daniel Radič

Zverejnený Publikované v: Uncategorized

Vek: 19 Talent: Hra na violončelo Štipendium: 1 705 € K hudbe mám blízko od útleho detstva keďže ma k nej viedol otec, ktorý je učiteľom huslí a violy. Denne hrám na violončelo niekoľko hodín. Už odmalička robím všetko pre to, aby som sa stal svetoznámym hudobníkom. Som rád, že som sa vďaka môjmu […]

Administrácia štipendijného programu Divých makov

Zverejnený Publikované v: Projekty a kampane

Štipendijný program je pevnou súčasťou Divých makov už od vzniku našej organizácie. Výška ročného štipendia sa určuje na základe individuálnych potrieb konkrétnych detí. Výdavky, ktoré sú do štipendia zahrnuté priamo súvisia s rozvojom talentov našich detí a ich štúdiom. Ide predovšetkým o cestovné výdavky, školné, financie na krúžky, umelecké, školské pomôcky a iné. Štipendijný […]

Divé maky- rastieme do kvality

Zverejnený Publikované v: Projekty a kampane

Projekt „Divé maky- rastieme do kvality“ je zameraný na realizáciu 2 víkendových tréningov, ktorých cieľom je zlepšiť prácu s rómskou mládežou zapojenou do štipendijného programu Divých makov. Prínosom týchto tréningov je zlepšovanie školských výsledkov našich štipendistov, ich osobnostný rozvoj a zvýšenie záujmu o vzdelanie a prácu. Práve tréningy s takýmto […]

Letná akadémia a Cigánsky bašavel 2016

Zverejnený Publikované v: Projekty

Cieľom projektu je zorganizovať multikultúrny festival Cigánsky Bašavel, kde vystúpia nielen profesionálne kapely a umelci rómskeho pôvodu, ale aj talentované rómske deti z Divých makov pochádzajúce zo sociálne slabého a málo podnetného prostredia. Festivalom už 7 rokov uľahčujeme prístup rómskych detí a mládeže k rómskej kultúre s cieľom napĺňať ich kultúrne práva, vzhľadom k tomu, že kvôli […]

Divé maky- Mladí rómski lídri

Zverejnený Publikované v: Projekty

Divé maky- Mladí rómski lídri Primárnou cieľovou skupinou projektu je talentovaná mládež vo veku 15-23 rokov zapojená do programu Divé maky. Z týchto sme vyselektovali 18-tich, ktorí okrem talentu majú potenciál stať sa mladými lídrami. Títo mladí majú záujem viac sa aktivizovať na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a majú na to aj všetky predpoklady, len […]

Kedysi potreboval pomoc, dnes pomáha ON

Zverejnený Publikované v: Novinky a príbehy

Mirko je naším Divým makom a pochádza z osady v obci Soľ. Do Divých makov prišiel ako divadelný talent a pravidelne pod vedením Naďky Uherovej vystupoval na Cigánskych bašaveloch v divadelných predstaveniach. V súčasnosti sa však divadlu venuje už len ako koníčku a primárne študuje 2.ročník chemického inžinierstva na Slovenskej […]