2%

BEZ 2%TO NEJDE!

Za šestnásť rokov od svojho vzniku podporil program Divé maky stovky mimoriadne nadaných rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorým sa vďaka štipendijnej podpore zmenil život. 

Na vizuáli našej kampane môžete vidieť štipendistu Divých makov, baletného tanečníka Romana Všetičku (14). Roman študoval na prestížnom tanečnom konzervatóriu v Bratislave a účinkoval už v niekoľkých baletných predstaveniach v SND. V súčasnosti študuje tanec v Liptovskom Hrádku a bez finančnej podpory a výťažku z 2% by uskutočnenie jeho snov nebolo možné.

Darovaním vašich dvoch percent z daní podporíte nielen štipendiá, ale aj realizáciu projektov a aktivít, ktoré predstavujú pre rómske deti v Divých makoch životnú šancu na lepšie vzdelanie a rozvoj talentu.

Na čo prispejete?

Štipendiá

Každé dieťa má individuálny rozpočet na školský rok z ktorého sa uhrádzajú potreby na rozvoj špecifického talentu a vzdelávania (hudobný nástroj, tanečný odev, internát, zuš, školské potreby).

Mentoring

Individuálna práca vyškolených mentorov, ktorí deti motivujú a posúvajú vpred na pravidelnej báze.

Tútoring detí

Odborné doučovanie detí v problematických predmetoch. Každé dieťa musí mať dobré výsledky, aby v našom programe mohlo zotrvávať!

Neformálne vzdelávacie aktivity

Formovanie osobností a talentov detí prostredníctvom projektov ako multižánrový festival Cigánsky bašavel, umelecké workshopy či vzdelávací tábor Letná akadémia.

Ako môžete poskytnúť 2% z Vašich daní?

2% z daní môžete poukázať v daňovom priznaní. Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či 2 % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba.Informácie ako poskytnúť 2% z Vašich daní nájdete na www.rozhodni.sk. 

Ak vypĺňate daňové priznanie online cez www.onlinepriznanie.sk  použite tento link a dostaneme ešte 1 EURO  🙂 https://app.onlinepriznanie.sk/products/280/ordera_box=op_cfb4043c

Ďakujeme!

Údaje kam nám môžete poukázať 2% z daní

Obchodné meno: Divé maky

Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Pod Kobylou 12, 841 10 Bratislava 
DIČ: 2022681133
IČO: 42135435  (do kolónky v tlačivách sa zarovnáva sprava)
IBAN: SK95 1100 0000 0026 2376 3337 

 

Pozrite si video, čo znamená pre talentované rómske deti šanca, ktorú vďaka Vašim 2% môžu dostať!