Klub darcov Divých makov

Zapojte sa do Klubu darcov Divých makov

Milí darcovia,

Prispejte k napredovaniu štipendistov a stabilite organizácie pomocou pravidelnej finančnej podpory. 

Klub darcov spája ľudí, ktorí chcú pravidelne pomáhať tým najzraniteľnejším k úspechu. Vďaka Klubu darcov môžete nadané rómske deti podporovať jednoducho kontinuálne a vašu výšku daru máte možnosť kedykoľvek upraviť. 

           „Všetci na jednom plátne“,  Erik Binder a Divé maky

Pravidelný mesačný príspevok:

  • garantuje deťom stabilitu v možnosti pokračovať vo svojom vzdelávaní
  • umožňuje našej organizácii stabilitu a prispieva ku kontinuálnej práci 
  • zabezpečí štipendistovi pokrytie neočakávaných nákladov mimo rozpočtu

Váš príspevok 30€ –  uhradí cestovné do školy na celý mesiac.

Váš príspevok 50€ – zabezpečí štipendistovi internát/mesiac.

Váš príspevok 75€ – sprostredkuje doučovanie pre dve deti/mesiac

Váš príspevok 100€ –  pokryje náklady na mentoring troch detí/mesiac

Staňte sa súčasťou Klubu darcov a prispejte k šanci na lepší život pomocou vzdelania pre deti, ktoré žijú v chudobe a čelia viacerým znevýhodneniam v spoločnosti. ❤️