Hlavná stránka

Divé maky je občianske združenie, ktoré podporuje mimoriadne nadané rómske deti zo sociálne znevýhodneného prostredia v rozvoji vzdelania a talentu.

Divé maky - naše úspechy

rokov
1

Od roku 2005 pomáhame meniť životy mimoriadne nadaných rómskych detí, ktorým záleží na svojej budúcnosti.

Štipendií
1 +

S pomocou individuálnych darcov sme finančne pokryli viac ako 780 štipendií, a zabezpečili sociálne znevýhodneným rómskym deťom šancu na kvalitnejšie vzdelanie a rozvoj talentu.

 

Absolventov
1 +

Pomohli sme stovkám detí študovať na stredných a vysokých školách, konzervatóriach, univerzitách a akadémiach.

Staň sa súčasťou Divých makov

Chcem byť dieťa Divých makov

Staň sa našim štipendistom, rozvíjaj svoj talent a vykroč vpred svojej budúcnosti.

Chcem byť mentor

Venuj svoj čas a záujem dieťaťu Divých makov na pravidelnej báze!

Chcem byť tútor

Doučuj našich štipendistov v problematických predmetoch!

Chcem byť nový kolega alebo dobrovoľník

Buď aktívnou súčasťou nášho tímu, alebo nám príležitostne pomôž ako dobrovoľník

Novinky a príbehy

STARŠIE NOVINKY A PRÍBEHY

Naši partneri

BKIS biele