Novinky a príbehy

Mladí rómski lídri v europarlamente riešili postavenie rómskej mládeže na Slovensku

Najprv si vyskúšali byť hlasom rómskej mládeže na Slovensku, teraz si to namierili na nadnárodnú úroveň, a to priamo do Bruselu. 

Skupina mladých Rómov z Divých makov: Adam Deme, Barborka Porčogošová, Daniel Mucha, Denis Balog, Mária Tolvajová, Michal Peter Mitráš, Natália Kirvejová a Patrik Šarkőzi, ktorí sú súčasťou unikátneho projektu Mladí rómski lídri, strávili tri nabité pracovné dni v Európskom parlamente a na Romani Weeku, ktorý si v Bruseli pripomenul 80. výročie Rómskeho holokaustu a Medzinárodný deň Rómov.

Ako delegáti a reprezentanti rómskej mládeže na Slovensku cestovali spolu so supervízormi z Divých makov do Bruselu s rovnakým cieľom, s akým vznikol samotný projekt MRL a tou je advokácia záujmov rómskej mládeže

Mladí rómski lídri pred Európskym parlamentom na Medzinárodný deň Rómov, 8.4. 2024

Okrem iného sa stretli so slovenskými europoslancami Luciou Ďuriš Nicholsonovou, Petrom Pollákom a Vladimírom Bilčíkom. 

„Diskutovali sme o témach, ktoré sa nás bytostne týkajú a ktoré sú dôležité tak pre majoritu, ako aj rómsku menšinu. Hovorili sme o diskriminácii, rasizme, prístupe k vzdelaniu, životnej úrovni a nezamestnanosti. Pýtali sme sa europoslancov, ako môže ich práca, prípadne aj naše vlastné námety, pomôcť Rómom na Slovensku, pričom na zreteli máme predovšetkým mladú generáciu, ktorú reprezentujeme a ktorú má aj náš projekt, Mladí rómski lídri, motivovať“, povedala Barbora Porčogošová, 18-ročná študentka konzervatória v Košiciach a dodáva:

„Z tohto pobytu si odnášam silnú myšlienku, s ktorou chcem ďalej pracovať a inšpirovať ostatných: budúcnosť našej krajiny je v našich rukách, či už patríme k majorite alebo minorite, a to výberom správnej politickej reprezentácie“,
dodala.

„V Európskom parlamente sme sa stretli s europoslankyňou Luciou Ďuriš Nicholsonovu, s ktorou sme rozoberali postavenie Rómov na Slovensku. S europoslancom Vladimírom Bilčíkom sme debatovali aj o dezinformáciách a do tretice, s europoslancom Petrom Pollákom, sme sa ponorili hlbšie do problematiky postavenia Rómov na Slovensku a východísk pre mladú generáciu Rómov. Na záver sme si na Romani Weeku uctili pamiatku obetí rómskeho holokaustu,“ povedal Michal Peter Mitráš.

V Bruseli absolvoval okrem iného aj rozhovor pre rómske rádio vo Švédsku, kde hovoril o dôležitosti eurovolieb pre Rómov. 

„Mladí rómski lídri sú skvelým príkladom, ktorý pozitívne ovplyvňuje ostatné deti a mládež z rómskych komunít, pracovať na svojich snoch a nevzdávať sa,“ hovorí koordinátorka delegácie do Bruselu, Janka Zacharová.

„Na stretnutí s europoslancami lídri jasne pomenovali, akým problémom čelí rómska komunita na Slovensku a prišli s konkrétnymi nápadmi na riešenia. Taktiež sa pýtali europoslancov pálčivé otázky v oblastiach vzdelávania, zdravia, politiky, sociálnych podmienok, ale aj ľudských práv Rómov na Slovensku.

V záujme mladých rómskych lídrov je aktívna participácia na zlepšovaní situácie Rómov nielen na individuálnej úrovni a vlastnej komunite mládeže ale aj na politickej úrovni”, dodala.