DetiPodporte

Daniel Mucha

Vek: 17 Talent: divadelný, študijný Štipendium: 1034 €

Veľmi rád zabávam ľudí vo svojom okolí. Možno to súvisí mojou najväčšou vášňou, herectvom. Už niekoľko rokov navštevujem literárno-dramatický krúžok, kde sa zapájam do divadelných predstavení a improvizácii, najradšej hrávam komediálne.

Navštevujem osemročné Cirkevné gymnázium sv. Dominika Savia vo Vranove nad Topľou. Na vysvedčení mávam samé jednotky. Škola ma veľmi baví a to nielen kvôli kamarátom, ale aj kvôli všetkým veciam, ktoré sa tam naučím. Z predmetov mám najradšej dejepis, náboženstvo a veľmi rád aj čítam. Ešte presne neviem čím chcem byť.

Celkom sa mi darí aj v recitácii, získal som 1. miesto v školskom kole Hviezdoslavov Kubín. Aktívne sa tiež venujem skautingu v miestnom skautingovom klube. Vo svojom voľnom čase zároveň veľmi rád natáčam zábavné videá, ktorými bavím svojich spolužiakov a blízkych.

Rodičia sú teraz dočasne nezamestnaní, no tým väčšmi svoj čas venujú mojim mladším súrodencom. Môj ocko niekedy brigáduje, pomáha na stavebných prácach a tiež pôsobí vo formačnom centre pre Rómov v Čičave, kde hráva na hudobných nástrojoch a spieva. Toto centrum navštevujeme veľmi radi  s celou rodinou.

Viem že vyrastám v prostredí, kde nie je všetko ideálne. Rodičia nemajú na to, aby nás všetkých finančne podporovali v štúdiu, a bol by som veľmi rád, keby sa našiel darca, ktorý by ma sprevádzal mojou cestou, až pokiaľ sa mi nepodarí doštudovať. Rád by som potom vrátil iným deťom to, čo bude umožnené mne.