Deti

Jana Marcinová

Vek: 24 Talent: študijný Štipendium: 1 419 €

Som Jana Marcinová a od detstva ma moji rodičia viedli k vzdelaniu, čím mi dali ten najlepší základ pre život. Odmalička som bola „ponorená“ do kníh, čo mi ostalo až do dospelosti! Som členkou rómskeho knižného klubu Paľikerav v Košiciach, kde sa venujeme literatúre a usporadúvame recitačné súťaže v rómskom jazyku, ktoré sú vysielané aj v rozhlase.

Aktuálne som študentkou Pedagogickej fakulty v Prešove, odbor učiteľstvo slovenského a nemeckého jazyka a literatúry.

Už na základnej škole som vynikala medzi spolužiakmi výbornými známkami. Učitelia ma mali radi, ale spolužiaci ma pravidelne šikanovali a vysmievali sa zo mňa len preto, že mám viac kíl, a že som Rómka. Toto obdobie bolo pre mňa veľmi ťažké. Trochu lepšie som sa cítila na gymnáziu, na ktorom ma štúdium veľmi bavilo.

Moja mama pracovala 15 rokov ako šička vo firme, ktorá pred niekoľkými rokmi skrachovala. Teraz si však opäť našla prácu ako krajčírka, čomu sa veľmi teším. Môj otec pracuje ako živnostník vo firme, kde vyrábajú železné konštrukcie. Rodičia nemajú to najlepšie vzdelanie, preto všetku nádej a silu vkladajú do mňa a mojej mladšej sestry. Chcú, aby sme mali lepší a kvalitnejší život ako majú oni.

V budúcnosti by som sa chcela venovať cudzím jazykom a stať sa učiteľkou. Mohla by som tak pomôcť iným deťom, čo je mojím veľkým snom. Chcela by som im odovzdať to, čo bolo dané mne – vzdelanie.