Novinky a príbehy

Máčiky na koncerte holandského študentského orchestra

Bol október, keď nám prišiel email od Aimo, jednej z organizátoriek koncertu Holandského študentského orchestra v Bratislave. Písala, že by radi spravili malý koncert len pre deti a mladých z Divých makov a ak bude treba, môžu ho spraviť kdekoľvek na Slovensku. Je to ich pravidelná aktivita- kedykoľvek robia koncerty po Európe, vždy si urobia čas, aby mohli potešiť deti v detských domovoch, liečebniach, či starších ľudí v domovoch dôchodcov. A teraz sa táto úžasná príležitosť naskytla nám! 

Spočiatku sme troška váhali ako to zorganizovať a zosúladiť. Predsa len, pre akúkoľvek mimovládnu organizáciu je finančne nereálne zrealizovať návštevu takéhoto koncertu pre všetkých cca 35 detí, pokiaľ sa s tým v rozpočte dopredu nepočíta. Hoci koncert by bol pre nás zadarmo, museli by sme zaobstarať ubytovanie, stravu, dopravu a to je veľmi vysoká položka. A tak sme to teda pretransformovali do oveľa menšieho a ľahšie- finančne i technicky realizovateľnejšieho podujatia. Dohodli sme sa, že nemusia robiť zvlášť koncert pre všetkých mladých z Divých makov, ale že by pár z nich prišlo priamo na oficiálny koncert, ktorý sa bude konať 6.mája v Slovenskom rozhlase v Bratislave. A tak sme spravili „výberové konanie“ pre našich mladých s tým, že piatim z nich vieme zabezpečiť celý pobyt v Bratislave, pôjdeme na krásny koncert klasickej hudby, budeme mať možnosť precvičiť si angličtinu s členmi orchestra a po koncerte si pozrieme aj Bratislavu. Možno pre mnohých z nás to znie ako klasický piatkový večer (teda až na ten orchester), avšak pre mnohých rómskych mladých z východu je návšteva Bratislavy prvou a ak nie prvou, tak naozaj výnimočnou návštevou.

A prišiel deň D! Nikolka, Kamilka, Marienka a Jožko prišli až z ďalekého slovenského východu a cesta im trvala aj s prestupmi 8 hodín; Dominika prišla „len“ z Banskej Bystrice. Ubytovali sme sa v hosteli, a potom sme išli na nácvik orchestra. Už tam nás privítali úžasní mladí ľudia, ktorí boli zvedaví na všetko- náš štipendijný program, systém darcovstva, na naše krásne dievčatá a skvelého Jožka. Dominika a Jožko s nimi komunikovali v angličtine, na čo sme boli, samozrejme, patrične hrdí, Neskôr po skúške sme boli dokonca pozvaní aj na pizzu, mňam!
A potom prišla chvíľa koncertu. Pre každého z nás to bol prvý koncert vážnej hudby a všetci sme boli z neho uchvátení. Vidieť študentov rôznych odborov, ktorí sa venujú hre na hudobných nástrojoch len ako koníčku a pritom zahrali 1,5 hodinový koncert na profesionálnej úrovni je neuveriteľne motivujúce. Práve podujatia akým bolo toto ukazujú našim deťom a mladým čo všetko sa dá a kam až to môžu dotiahnuť.

Po koncerte sme sa na chvíľu išli poprechádzať do Starého mesta, zdieľať silné dojmy, pofotiť sa pri pamiatkach a tiež sa porozprávať len tak o živote. V Divých makoch pomáhame našim štipendistom „na diaľku “ najlepšie, ako vieme. Častokrát si však až „naživo“ pri osobných stretnutiach uvedomíme, akí sú to úžasní a skromní mladí ľudia. Takéto stretnutia nám vždy dodávajú silu a pocit, že na oplátku oní sú tí ktorí pomáhajú nám a dávajú našej práci zmysel.

Je nesmierne dôležité, aby rómske deti a mladí opustili svoje domovy a komunity aspoň na chvíľu a videli iný svet, kde majú pozitívne vzory a predsudky takmer neexistujú. Preto aj príspevky, ktoré nám posielate na Dobrej krajine budú nasledujúci rok využité aj na uhradenie nákladov takýchto nečakaných udalostí. Boli by sme radi, keby sme v budúcnosti mohli zobrať nie 5, ale aspoň 10 detí. Aby mohli mať zážitky, ktoré budú inšpirovať nielen ich samotných, ale aj ich kamarátov, rodiny. Aby mohli vidieť svet, kde je nespočetne veľa možností a jednu si vybrať. My pri nich budeme s Vašou pomocou stáť a robiť všetko preto, aby sa ich zvolená cesta naplnila.