Deti

Barbora Porčogošová

Vek: 18 Talent: divadelný talent Štipendium: 2 156 

Moje meno je Barbora Porčogošová a žijem v osade v Podsadek pri Starej Ľubovni. Mám ešte dvoch súrodencov, s ktorými žijeme s rodičmi v skromnom domčeku. Do piateho ročníka som navštevovala Základnú školu v Podsadku, do ktorej chodia len rómske deti z osady. Spolu s kamarátkou Barborkou Čurejovou som začala chodiť do nášho Komunitného centra, kde som bola zaradená do projektu Schopné deti a za pomoci našej mentorky sa nám podarilo prestúpiť na Základnú školu v Starej Ľubovni, kde to mám veľmi rada. Momentálne chodím na  Konzervatórium v Košiciach – odbor hudobno-dramatický.😊

Veľmi rada recitujem a prednášam, taktiež sa venujem modernému tancu, pod vedením Erika Dunku. Najviac ale milujem divadlo, navštevujem záujmový krúžok Roma Art pod vedením mentorky PaedDr. Jany Pierovej.  Aktívne sa zapájam aj do mimoškolských aktivít, ako aj aktivít reprezentujúcich našu komunitu.

Potrebovala by som pomôcť po finančnej stránke, pretože moji rodičia mi nevedia zabezpečiť všetko, čo na štúdium potrebujem. Mama pracuje ako upratovačka a otec na stavbách. K Košiciach bývam na školskom internáte, s čím sú spojené zvýšené výdavky pre našu rodinu. Preto sa veľmi teším, že ma Divé maky vybrali do štipendijného programu, lebo chcem niečo v živote dosiahnuť.