Deti

Barbora Čurejová

Vek: 18 Talent: divadelný talent Štipendium: 2 056 

Volám sa Barbora Čurejová a žijem v osade Podsadek v okrajovej, časti mesta Stará Ľubovňa. Mám sedem súrodencov a spolu s mamou a otcom žijeme v našom domčeku šestnásti. Do piateho ročníka som navštevovala Základnú školu v Podsadku, ktorú navštevujú len rómske deti z osady, začala som ale chodiť do nášho Komunitného centra, kde som bola zaradená do projektu Schopné deti. Spolu s mojou mentorkou sa mi podarilo prestúpiť na Základnú školu v Starej Ľubovni a momentálne navštevujem Konzervatórium v Košiciach – odbor hudobno-dramatický.

Veľmi rada recitujem, navštevujem ZUŠ – literárno-dramatický odbor pod vedením PaedDr. Jany Pierovej – mojej mentorky, ako aj divadelný súbor ArtRoma. Okrem toho rada hrám futbal 😊.

Potrebovala by som pomôcť po finančnej stránke, pretože moji rodičia sú nezamestnaní a nemôžu si dovoliť kúpiť mi všetko, čo do školy potrebujem. V Košiciach bývam na internáte, s čím sú spojené ďalšie zvýšené výdavky. Preto som rada, že som sa stala súčasťou Divých makoch a verím, že mi štipendijný program pomôže v mojom štúdiu, lebo chcem na sebe ďalej pracovať.