Deti

Branislav Piskor

Vek: 15 Talent: výtvarný Štipendium: 1 309 

Volám sa Branislav Piskor, mám 15 rokov. Vyrastal som v obci Sečovská Polianka. Už od úplného detstva sme žili v pomerne skromných podmienkach, žili sme, ako sa hovorí z ruky do úst. Mám dvoch bratov a jednu sestru a teraz bývame s mamou v podnájme na byte v Michalovciach. Museli sme sa totiž odsťahovať od otca, mama sa s ním rozviedla, lebo sa k nej nesprával dobre ☹, zažívali sme psychické a fyzické násilie.

Škola ma baví, hlavne matematika a biológia. Preto som si vybral strednú zdravotnícku školu, odbor zdravotná sestra, kde začínam v septembri. Rád pomáham druhým. Chcel by som taktiež pomáhať ostatným, ktorí to potrebujú.

Najviac ma ale teší kreslenie, je to jediná vec, pri ktorej vôbec nemyslím, len kreslím. Kreslím všade, doma alebo cez prestávky v škole.  Najradšej kreslím portréty obyčajnou ceruzkou. Nikdy som nechodil na výtvarný krúžok alebo výtvarnú školu, ale chcel by som to skúsiť a rozvíjať svoj talent.

Štipendium potrebujem hlavne preto, lebo mamka je samoživiteľka, má dve práce, niekedy aj tri. Je ťažké platiť nájom, jedlo a starať sa o štyri deti, nemôžeme si dovoliť platiť krúžky navyše. Mojím snom je hlavne to, aby moja mamka mala všetko po čom túži.