Projekty a kampane

Divé maky spustili novú kampaň v boji proti predsudkom

Barborka
Deni Divé maky
Barbora Divé maky
Marian Divé maky
Janka Divé maky

Divé maky spustili kampaň zameranú na boj proti predsudkom voči Rómom. V piatich krátkych videách študenti z programu Divé maky opisujú svoje zážitky s predsudkami a diskrimináciou. Byť Rómom na Slovensku, nie je vôbec ľahké. Viete si predstaviť, aké to je, keď idete nakupovať a za chrbtom máte neustále SBS? A stáva sa vám, že vždy keď prídete do kaderníctva, nie je voľný termín, aj keď prevádzka zíva prázdnotou? Našim študentom, ich rodinám a priateľom sa takéto situácia dejú denne.

Barbora študuje na konzervatóriu a už od deviatej triedy pomáha rodine finančne pomocou brigád. Aké je to však hľadať si prácu v koži Rómky?

Marián študuje na obchodnej akadémii a pripravuje sa na štúdium na vysokej škole. Je inteligentný a zodpovedný mladý človek. Vnímajú ho tak ale cez optiku predsudkov naozaj všetci?

Denis študuje na strednej pedagogickej škole, je nielen študijný talent, ale venuje sa aj spevu, tancu, divadlu, recitácii i futbalu. Dokážu však všetci ľudia, aj tí ovplyvnení predsudkami, vidieť v Denisovi nadaného a ambiciózneho človeka?

Janka študuje na španielskom bilingválnom gymnáziu a pripravuje sa na štúdium Romistiky na Karlovej univerzite. Aké je to prežiť základnú školu s tým, že vás učitelia presviedčajú, že na to nemáte?

Barborka študuje na konzervatóriu. Na základnej škole však zažila neprijatie. Ako zvládla zmeniť názor nerómskych spolužiakov a spolužiačok?

Videá s výpoveďami mladých štipendistov Divých makov ako aj informácie o kampani si môžete pozrieť nižšie.

Neživme ďalej predsudky voči Rómom, ktoré sú v našej spoločnosti zakorenené. Pomôžte nám proti nim bojovať! Zdieľajte prosím videá na vašich sociálnych sieťach a pomôžte otvoriť oči ďalším ľuďom. Veď predsudky sú dnes už úplne out! 😊

PRISPIEŤ NA ŠTIPENDIÁ A MENTORING PRE NAŠICH ŠTUDENTOV A ŠTUDENTKY MÔŽETE DAROVANÍM 2%: https://divemaky.sk/2-percenta-z-dane/ 

ALEBO FINANČNÝM PRÍSPEVKOM RÝCHLO A JEDNODUCHO KLIKNUTÍN NA DAROVAŤ TERAZ ĎAKUJEME! ❤️

Pozrite si krátke spoty a vypočujte si skutočné príbehy o predsudkoch

Kampaň bola podporená z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.