Margaret Holičová

Junior Manažérka

Práca v Divých Makoch je pre mňa poslaním, a naplnením môjho odhodlania pomáhať znevýhodneným komunitám. Každodenný kontakt s našimi štipendistami, ich úspech a úsmev na tvári, je aj vďaka podpore našich darcov, zadosťučinením a mojou motiváciou. I keď Divé Maky vedia finančne podporiť iba niekoľko nadaných detí, práve tieto vytvárajú vzor a motiváciu pre ostatných v komunite, pracovať na sebe, a nevzdávať sa. Som vdačná za možnosť byť súčasťou Divých Makov, a pomáhať tak meniť budúcnosť našich štipendistov k lepšiemu.