Absolventi

Ján Čonka

Janko na prvý pohľad pôsobí ako nesmelý a tichý chlapec. Keď sa však osmelí, rád poteší ľudí a ukáže im svoj veľký talent. Zlato v hrdle. Hudba ho zaujíma už od detstva, spieval si celé dni, doma, v škole, pri každej príležitosti. V Poltári už je známy a často ho pozývajú vystupovať na rôzne podujatia. Janka spolu s bratom Jakubom vychováva len mama, ktorá je na všetko sama. Jej finančný príjem však pokryje iba ich základné potreby pre život a na rozvoj Jankovho talentu, ktorý má naozaj zjavný, nemá dostatočné finančné zabezpečenie. Janko patrí medzi výrazné spevácke talenty. Spieva už od malička a hudba ho nesmierne baví. V roku 2010 vyhral spevácku súťaž Rómsky hlások a pravidelne vystupuje na rôznych koncertoch ako hlavný sólista. Na pódiu je suverén nielen v speve, ale aj pri moderovaní alebo hereckých predstaveniach. V Poltári však nie sú také možnosti, aby mohol adekvátne rozvíjať svoje nadanie, preto musí za hlasovým pedagógom cestovať až do Lučenca. Základná umelecká škola a cestovné sú však pre malý domáci rozpočet veľmi nákladné a Jankova mama si to v žiadnom prípade nemôže dovoliť. Okrem spevu sa Jankovi darí aj v škole, dosahuje výborné študijné výsledky.