Deti

Michal Šereš

Vek: 24 Talent: výtvarný, študijný Štipendium: 1 980 €

Som Michal Šereš a mama o mne odmalička vravela, že som pozoruhodný výtvarný talent, keďže som kreslil všade kde sa dalo: na papier, do časopisov, na steny či na chodníky. Rokmi sa moje výtvarné kreácie dostali na vyššiu úroveň, chodil som na výtvarnú na ZUŠ, a neskôr na dizajn do Školy úžitkového výtvarníctva v Kremnici.

Aktuálne študujem forenznú a kriminalistickú environmentalistiku na Technickej univerzite vo Zvolene. Štúdium ma veľmi baví, venujem mu všetok svoj čas. Milujem tiež počítače, čo je ďalšia oblasť, v ktorej prehlbujem svoje schopnosti a zručnosti. Často som zahrabaný v knihách a encyklopédiách. Učím sa pracovať s grafickými programami, upravovať fotografie a videá.

Prostredníctvom Divých makov som sa spolu s bratom (ktorý je taktiež štipendista Divých makov) a s niekoľkými výtvarne nadanými štipendistami zúčastnili výtvarného workshopu pod vedením uznávanej umelkyne Bári Raklóri v Banskej Bystrici. Na workshope sme vytvorili úžasné výtvarné diela, ktoré boli neskôr vydražené aukčnou spoločnosťou Soga. Výťažok z tejto aukcie putoval do nadačného fondu Divých makov na podporu detí ktoré nemajú svojich darcov, čo ma veľmi teší.

Spolu s mamou a mladším bratom žijeme v skromných podmienkach, v byte vo Fiľakove. Na štúdium, pokrytie stravného, školské pomôcky, programy a knihy sú potrebné nemalé financie, ktoré by mi mamina nebola schopná bez pomoci Divých makov poskytnúť. Tomuto združeniu vďačím za finančnú podporu a za pomoc v „kreslení“ lepšej budúcnosti.