Deti

Dominika Csizmárová

Vek: 22 Talent: študijný talent Štipendium: 1980 

Som absolventkou bilingválneho gymnázia v Banskej Bystrici s výbornými študijnými výsledkami. Následne ma prijali na prestížnu univerzitu do Veľkej Británie, University of Essex, kde som úspešne ukončila prvý ročník. Táto škola patrí medzi top univerzity na svete a som si istá, že mi poskytne kvalitné vzdelanie a zaručí úspešnú budúcnosť.

Myslím, že som dosť sociálne orientovaná osoba ktorá rada pomáha, a v budúcnosti by som chcela zlepšiť postavenie Rómov v spoločnosti. Mojimi aktivitami sa snažím búrať predsudky, ale radšej ako slovami to robím skutkami, pretože tie podľa mňa môžu niekedy “hovoriť“ hlasnejšie. Na Slovensku je zaužívaný stereotyp, že Rómovia nič nevedia a ak aj niečo, tak je to iba hudba. Myslím si, že spolu s mnohými deťmi z Divých makov sme dôkazom toho, že Rómovia vedia študovať na kvalitných stredných a vysokých školách a sú schopní dosiahnuť dobré výsledky, a môžu byť pozitívnym prínosom pre spoločnosť. 

Okrem náročného štúdia sa rada venujem aj výtvarnému umeniu, spevu a tancu. V minulosti som aktívne navštevovala výtvarný odbor na ZUŠ v Banskej Bystrici, a doteraz vo voľnom čase rada tvorím, kreslím a maľujem, čo mi pomáha „vyčistiť hlavu“ od náročných školských povinností. Kým som bývala v Banskej Bystrici, bola som tiež členkou rómskeho folklórneho súboru Romano Jilo.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že mám za sebou celkom dobré životné úspechy, no ich realizácia je vzhľadom k môjmu sociálnemu zázemiu veľmi náročná. Keďže mi štúdium na univerzite zaberá takmer všetok čas, nemám veľa priestoru na privyrobenie si. Moji rodičia  majú dlhodobo ťažkú životnú situáciu, a nie je v ich silách podporovať moje štúdium v zahraničí. Preto by som ocenila pomoc darcu, ktorý by mi pomohol pokryť náklady spojené so štúdiom, stravovaním a ubytovaním v zahraničí.