Absolventi

Andrea Molnárová

Volám sa Andrejka a som talent. Moje okolie na to prišlo už dávno. Ako malá som prekričala všetky ostatné deti, ale melodicky a tam sa to celé začalo. Pred pár rokmi som sa ešte venovala detským piesňam, ale už ma to trochu omrzelo. Teraz spievam v štyroch rôznych jazykoch (angličtina, maďarčina, slovenčina, rómčina) ťažké skladby. Mám veľký rozsah a hlas, z ktorého naskakujú zimomriavky. U mladšej sestry sa nedávno tiež prejavili známky talentu, takže to asi máme v rodine. Bývame v nedokončenom rodinnom dome v Rimavskej Sobote. Tatkovi sa síce občas podarí nájsť príležitostnú prácu na stavbách, ale mamina je na materskej dovolenke. Táto situácia je príčinou toho, že mne a sestre nemôžu finančne zabezpečiť všetko, čo potrebujeme k rozvoju nášho talentu. Tento rok budem už šiestačka na ZŠ, učím sa rada a ešte aj dobre, každý rok som vyznamenaná s čistými jednotkami. Okrem toho navštevujem aj ZUŠ a vyhrávam súťaže . Vďaka môjmu silnému hlasu ma Rimavská Sobota dobre pozná a do Divých makov som bola ľuďmi prihlásená hneď dvakrát. Aj napriek tomu, že to máme doma ťažké, rodina ma podporuje, ako najviac vie. Chýba mi však niekto, kto by mohol moje nadanie podporiť finančne.

Môžete mi prispieť na ZUŠ, školské pomôcky, cestovné, tútoring či moju účasť na aktivitách Divých makov.

Každé euro sa počíta a pomôže.

Ďakujem!