Absolventi

Fabián Berky

„Ideálny svet je bez ľudskej neznášanlivosti.“

FABIÁNOV PRÍBEH

Chlapec žije v malej chalúpke so skromným zariadením v rómskej kolónii vo Zvolenskej Slatine. Vyrastá v domácnosti, v ktorej ho vychováva jeho sedemdesiatročná stará mama, ktorej bol Fabián súdnym rozhodnutím zverený do starostlivosti a opatery pred šiestimi rokmi. Ich finančná situácia je slabá. Žijú zo starobného dôchodku a rodinných prídavkov. Babka sa o vnuka neustále zaujíma a podporuje ho zo všetkých svojich síl. Veľkou Fabiánovou oporou je aj jeho strýko Ivan Berky, otec nášho divého maku- Martina Berkyho. Strýko nad ním drží ochrannú ruku a vedie ho k štúdiu.

Najväčší úspech

Fabián navštevuje Strednú umeleckú školu v Kežmarku, kde sa venuje oboru konzervátorské a reštaurátorské práce – drevo. Inklinuje k výtvarnému umeniu. Jeho najväčším koníčkom boli kresby, maľby a práca s drevom, avšak v súčasnosti sa začal venovať vzpieraniu, kde dosahuje úžasné výsledky. Taktiež má rád hip-hop, ktorému sa vo voľnom čase venuje aj s bratom Arnoldom. Chlapec sa najviac tešil, keď ho prijali na strednú školu. „Keď sa mi poďakoval, že to dosiahol najmä kvôli mne, priznám sa, že mi až srdce poskočilo z tohto uznania,“ priznáva mentor. Stredná škola Fabiána vytrhla z rodinného prostredia, na ktoré bol zvyknutý. Mentor s ním bol na zápise, postaral sa o jeho ubytovanie na internáte a zabezpečenie všetkého, čo súvisí s navštevovaním školy. „Jeho osobný prístup k štúdiu je pozoruhodný aj tým, že za minimálnej rodinnej podpory sa snaží zvolenou cestou kráčať sám,“ vraví pedagóg.

Vďaka makom

Fabo, ako ho oslovujú, by sa chcel v budúcnosti stať známym výtvarníkom a bol by rád, keby sa dokázal uživiť opracovávaním dreva alebo jeho reparáciou. Do Divých makov ho prihlásila jeho učiteľka zo základnej školy, ktorá si všimla jeho výtvarné nadanie. Práve Fabo patrí medzi tie divé maky, ktoré by bez pomoci programu a mentoringu boli odkázané na život v osade.