Absolventi

Martin Berky

„Ideálny svet je mimo rómskej osady s pozitívne naladenými ľuďmi.“

MARTINOV PRÍBEH

Martin je pod ochrannými krídlami Divých makov už viac rokov. Do programu ho prihlásila jeho triedna pani učiteľka, ktorá si všimla jeho výtvarný talent. Chlapec pochádza z rómskej kolónie vo Zvolenskej Slatine, kde žije s rodičmi. Rodinné prostredie vníma dobre, okolie a komunitu však nie. Preto by si v budúcnosti rád našiel prácu a kúpil rodičom dom v dedine, aby nemuseli žiť v rómskej osade.

Otec je mu vzorom

Chlapec je študentom Súkromnej strednej umeleckej školy vo Zvolene a z dreva vie vykúzliť neskutočne nádherné veci. K tomuto umeniu ho odmalička viedol jeho otec Ivan Berky, ktorý je známy miestny ľudový umelec, rezbár a napriek tomu, že mu nebolo umožnené študovať, pri rozhovore s ním nadobudnete pocit, že je to vysokoškolsky vzdelaný človek. Je veľmi rozhľadený a okrem svojho syna Martina vedie k štúdiu aj synovca Fabiána, ktorý pochádza zo zložitých rodinných pomerov. Martin vidí v otcovi veľký vzor a túži kráčať v jeho rezbárskych šľapajách.

Chce pracovať

Slová chvály na neho zazneli aj z úst mentora: „Je to usilovný a bezproblémový chlapec, s ktorým som nemal výrazné problémy. Počas minulého školského roku Martin pristupoval k aktivitám zodpovedne a s veľkou podporou najmä svojho otca.“ Martin by sa v budúcnosti rád stal známym umelcom. Chce dokončiť školu a nájsť si dobrú prácu. Divé maky pomohli chlapcovi ísť za svojím snom, rozvíjať svoje výtvarné nadanie a možno sa raz stane profesionálnym umelcom 😉