Absolventi

Nikolasz Radics

„Ideálny svet si viem predstaviť tak, že každý má prácu a vie si žiť plnohodnotný život. Nie sú rasové rozdiely, ľudia žijú bez strachu a v mieri.“

NIKOLASZOV PRÍBEH

Nikolasz je veľmi snaživý, cieľavedomý chlapec. Rád sa učí a stále rozvíja svoje vedomosti. Veľa číta historické aj vedecké knihy. So svojimi rodičmi žije iba zo sociálnych dávok, preto je veľmi rád, že je v programe Divé maky. Vie, že bez tejto pomoci by nemohol dosiahnuť svoje vytýčené ciele, a to úspešne skončiť strednú a neskôr vysokú školu.

Diskriminovaný

Chlapec neznáša diskrimináciu, ktorej sa stal obeťou na bývalej škole. Vyriešil to odchodom na Obchodnú akadémiu v Rimavskej Sobote, kde úspešne zmaturoval. „Je nekonfliktný, spoľahlivý. Na hodinách je stále dostatočne pripravený. Má veľmi dobrú pamäť a jeho úsilie vnímajú aj jeho spolužiaci, pre ktorých je vzorným príkladom,“ pochvaľovala si ho triedna pani učiteľka. V súčasnosti Nikolasz úspešne študuje na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre na Pedagogickej fakulte.

Príklad, na ktorý sú ľudia pyšní

„Veľmi rád by som sa odsťahoval so svojou rodinou do inej obce, kde by sme nemuseli bývať v spoločnom dvore,“ plánuje budúcnosť usilovný študent. Je totiž presvedčený, že prostredie, z ktorého pochádza je na nízkej úrovni. Rodičia ho v štúdiu veľmi podporujú. Celá rodina je na neho pyšná, pretože ako hovoria: „je najmúdrejší“. Keď si po škole nájde vhodné zamestnanie, finančne chce podporovať svoju rodinu, aby sa mali lepšie. Chce sa im takýmto spôsobom poďakovať za ich obetavú podporu.