Deti

Bohdanka Žigová

Vek: 20 Talent: spev, violončelo Štipendium: 957 €

Študujem na konzervatóriu hru na violončele, na ktorom hrám už od svojich 11. rokov. Okrem violončela hrám i na klavír a spievam. Môj učiteľ violončela o mne tvrdí: „Je to zodpovedná a svedomitá žiačka. Chcel by som vyzdvihnúť predovšetkým jej zanietenosť pre folklór a spev. Všetky svoje záľuby robí s veľkou chuťou a nadšením, čo sa pozitívne odráža na jej rozvoji a talente“.

K hudbe ma priviedol otec, ktorý hrá na kontrabas. Mám šťastie, že rodičia ma viedli k hudbe odmalička, dokonca máme aj rodinnú kapelu. Hrám a spievam v nej aj so svojim bratom Filipom, ktorý je vynikajúci huslista, ktorý bol v minulosti taktiež podporovaný Divými makmi.

Mojim snom je úspešne dokončiť školu a naďalej sa venovať hudbe. Chcela by som učiť na základnej umeleckej škole a odovzdávať svoje vedomosti a radosť z hudby ďalším deťom.

Som veľmi rada, že Divé maky podporujú rozvoj môjho talentu, a finančne pokrývajú náklady spojené s mojim štúdiom na konzervatóriu (internát, stravné, cestovné). Keďže je môj otec invalidný dôchodca, potrebuje sústavnú opatrovateľskú a zdravotnú starostlivosť. Mamina sa o neho stará najlepšie ako vie, a privyrába si ako upratovačka. Bez Divých makov by bolo finančné pokrytie môjho štúdia takmer nemožné.