Absolventi

Erik Koky

ERIKOV PRÍBEH

Mladý klavirista je svojmu hudobnému nástroju oddaný natoľko, že nemá ani iné koníčky. V byte v tehlovej bytovke na sídlisku, kde žije s rodičmi a dvoma sestrami.  Rodičia sa ho snažia podporovať, hoci ako jediný z rodiny je hudobne nadaný. „Aj pokiaľ by som nebol v Divých Makoch, študoval by som na konzervatóriu a po jeho skončení by som si hľadal prácu ako muzikant,“ povedal Erik, ktorý si predsavzal, že raz si bude zarábať ako profesionálny muzikant.

Polrok ho poučil

Podľa triednej pani učiteľky je jedným z najtalentova­nejších prvákov, ktorí do školy prišli. Avšak po prvom polroku zdôraznila, že by sa mal snažiť viac, keďže zatiaľ neprejavil svoje schopnosti naplno. Erik si niekedy nedostatočne uvedomoval vážnosť a zodpovednosť, s akou by mal pristupovať k plneniu si školských povinností, vrátane dochádzky. Po nie príliš úspešnom polročnom hodnotení však prisľúbil, že si vstúpi do svedomia a bude sa snažiť napraviť si nielen prospech ale aj ostatné resty. Študent sa už na prelome polrokov polepšil a pani učiteľka je s ním celkovo spokojná. Potešila by ju ešte lepšia komunikácia zo strany jeho rodičov. Tí sú ťažko zastihnuteľní, napriek tomu, že sú nezamestnaní a pracujú len veľmi sporadicky v rámci aktivačných prác.

Vysnívaná kapela

Motiváciou na ďalší posun je pre neho určite aj fakt, že študuje to, čo najviac miluje. „Raz by som chcel mať svoju vlastnú kapelu, v rámci ktorej by prezentoval nielen vážnu hudbu , ale aj iné žánre,“ sníva klavirista, ktorý si cení podporu Divých makov. Tento rok sa zúčastnil Letnej akadémie, kde predviedol svoj úžasný talent. Keď hrá, vidieť, že mu tancuje každá bunka v jeho tele a je to nádherný zážitok. K väčšej snahe v štúdiu ho určite inšpiruje aj túžba po lepšom živote. „Naše bývanie vnímam zatiaľ dobre, no v dospelosti by som takto žiť nechcel. Určite by som chcel byť zamestnaný a obklopený vyšším štandardom,“ odhalil svoje sny mladý obdivovateľ francúzskeho klaviristu Richarda Claydermanna.