Absolventi

Karol Daniš

KAROLOV PRÍBEH

Karol sa už ako päťročný chlapec stal mimoriadnym žiakom konzervatória. Silnú oporu má aj vo svojej rodine. Jeho rodičia pripisujú vzdelaniu svojho syna nesmierny význam a sú veľmi vďační podpore, ktorá sa mu dostáva od darcu prostredníctvom Divých makov. Vďaka tomu patrí Karol už v súčasnosti medzi výrazné talenty a je na slovenskej scéne známym a vyhľadávaným interpretom. Ceny z prestížnych, nielen domácich podujatí, sa mu doma postupne zbierajú už od detstva. „Naposledy sa mi podarilo prebojovať do finálovej trojky v medzinárodnej súťaži New talent ako jedinému zo Slovenska,“ opísal Karol svoj úspech na súťaži, v ktorej v roku 2011 nemalo Slovensko zastúpenie vôbec.

Podpora v rodine

Karolov otec je učiteľom v Seredi a sám je hudobne nadaný. Oboch synov spoločne s manželkou podporujú, ako vedia. „O Divých makoch som sa dozvedel prostredníctvom svojho profesora. Prihlásil som sa preto, lebo moji rodičia mi nemôžu poskytnúť také finančné prostriedky, ktoré by mi umožňovali štúdium a iné hudobné aktivity,“ povedal hudobník, ktorý si je vedomý, že bez neziskovej organizácie by študovať nemohol. Vďaka nim dnes môže mať veľké plány, primerané jeho výnimočnému talentu. Karol spoločne so svojím bratom Norbertom patria medzi najvýraznejších študentov. Usilovnosťou, húževnatosťou a skromnosťou postupne kráča k svojmu cieľu: „Zamestnať sa v kvalitnom orchestri, popritom koncertovať ako sólový aj komorný hráč a mať možnosť spolupracovať s uznávanými umelcami klasickej hudby,“ opísal, ako si predstavuje svoj život.

Splnil sa mu sen

Karolovi sa v minulom roku jeho sny splnili. Úspešne absolvoval prijímacie pohovory na Univerzite v Grazi, kde momentálne študuje v treťom ročníku u prestížneho profesora B.Kuschnira.