Absolventi

Peter Jarka

Som Peťo a som ajťák 🙂

Alebo by som aspoň chcel byť, informačné technológie ma bavia a vidím v nich perspektívu do budúcna.

Ťahá ma to aj do umeleckejších vôd, takže okrem počítačov mám rád aj spev, divadlo a hrám prakticky na akýkoľvek hudobný nástroj, ktorý chytím do rúk. Teraz však najčastejšie a najradšej hrám na saxofón. Momentálne sa tiež rozhodujem medzi konzervatóriom a gymnáziom. Učím sa na jednotky a dvojky. Ak na sebe budem pracovať, môžem byť jedným z najlepších.

Paralelne sa venujem divadlu v miestnom pastoračnom centre a hrou na akustickú gitaru sprevádzam dievčenskú tanečnú skupinu. Bol som tiež účastníkom rómskeho gospelového festivalu FESTROM 2013 a 2014.

S rodinou žijeme v skromných podmienkach, otcovi sa podarilo zohnať prácu murára a mamina je nezamestnaná. Rodičia však nedokážu pokryť všetky náklady spojené s mojím vzdelaním a preto hľadám darcu, ktorý by ma finančne podržal. Môžete ním byť vy?

Kontaktujte nás na divemaky@divemaky.sk

ĎAKUJEME!