Deti

Nikola Mitrášová

Vek: 20 Talent: spev, divadlo, študijný talent Štipendium: 1 727 €

Možno sa zdám tichá, ale veľmi rada spievam a vraj mi to ide naozaj veľmi dobre. Chodila som na spev na konzervatórium do Košíc, kde som úspešne zmaturovala. Počas štúdia som bola veľmi svedomitá, nosila som domov samé dobré vysvedčenia a dokonca som si vyslúžila viaceré ocenenia zo súťaží.

Veľmi ma baví spev, ale rovnako milujem aj prácu s malými deťmi. Preto som sa rozhodla pre štúdium vysokej školy v odbore špeciálna pedagogika, zároveň si dorábam DisArt na konzervatóriu v Košiciach, keďže sa chcem v budúcnosti venovať aj spevu. Je náročné študovať dve školy naraz, ale zo všetkých síl sa snažím, aby som to úspešne zvládla.

Okrem štúdia sa tiež venujem rómskym deťom a budovaniu ich identity. Som aktívna dobrovoľná poradkyňa v programe Vnímaví pre zraniteľných v neziskovej organizácii EDUMA, kde pomáham tvoriť most vzájomného pochopenia medzi adoptovanými rómskymi deťmi a ich „nerómskymi“ adoptívnymi rodičmi.

Vo voľnom čase som aktívna v speváckom zbore a v miestnej kapele. Som veľmi rada, že Divé maky podporujú rozvoj môjho talentu, a finančne pokrývajú náklady spojené s mojim štúdiom na vysokej škole (internát, stravné, cestovné). Keďže mám starších súrodencov ktorí taktiež študujú na vysokých školách, tak rodinný rozpočet by pokrytie môjho nákladného štúdia už nezvládol. Moja mama pracuje ako pomocná sila v kuchyni za minimálnu mzdu a otec si občas privyrába pri príležitostných prácach na stavbách, a robia všetko preto, aby sme sa mali dobre.