Projekty a kampane

Divé maky- rastieme do kvality

Projekt „Divé maky- rastieme do kvality“ je zameraný na realizáciu 2 víkendových tréningov, ktorých cieľom je zlepšiť prácu s rómskou mládežou zapojenou do štipendijného programu Divých makov.

Prínosom týchto tréningov je zlepšovanie školských výsledkov našich štipendistov, ich osobnostný rozvoj a zvýšenie záujmu o vzdelanie a prácu. Práve tréningy s takýmto zameraním zvýšia ich budúcu šancu na uplatnenie sa na trhu práce a integráciu do spoločnosti. Projektom zároveň podporujeme budovanie vzájomných vzťahov medzi tímom Divých makov, mentormi a štipendistami.

Prvé školenie bude viesť školiteľka Janette Motlová, a bude zamerané na prácu mentorov a tímu Divých makov. Druhé augustové školenie bude prepojené aj so štipendistami Divých makov.

Za uskutočnenie projektu vďačíme finančnej podpore Nadácie SPP.

logo nadacia spp