Projekty a kampane

Cigánsky bašavel

Cigánsky Bašavel je multižánrový celodenný open-air festival ktorý organizujú Divé maky od roku 2009 a koná sa pravidelne každý rok v auguste. Prvé roky sme festival organizovali na hrade Červený kameň v obci Častá, v roku 2014 na T-com pláži v Bratislave, v roku 2015 v Starej tržnici v Bratislave a v roku 2016 na Hrade Devín v Bratislave a v roku 2017 a 2018 na námestí Eurovea v Bratislave. Zatiaľ posledný desiaty ročník sa odohral opätovne v malebnom prostredí hradu Devín v Bratislave.

Festival prezentuje bohatstvo a krásu rómskej kultúry a umenia a dáva príležitosť majoritnej spoločnosti na jej lepšie spoznanie. Festival ponúka aj priestor zapojiť sa do rôznorodých aktivít. Okrem hudby a tancov ponúka návštevníkom aj dramatické umenie, prezentáciu tradičných rómskych remesiel,  rómskeho jazyka a rómskej kuchyne. Verejnosť má možnosť zapojiť sa do umeleckých workshopov a zažiť rôzne odtiene rómskej kultúry a umenia. Program festivalu je interaktívny a prioritne určený na podporu sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít a boj proti predsudkom. 

Vrcholom festivalu je Galaprogram Divých makov kde vystupujú rómske deti a mládež zo sociálne slabých rodín, ktoré podporuje občianske združenie Divé maky. Deti sa pripravujú na svoje vystúpenie pod vedením skúsených umeleckých lektorov (deti s hudobným nadaním vedie skvelá huslistka a primáška Barbora Botošová, tanečné talenty má pod svojimi krídlami tanečník a choreograf Lacko Cmorej, s divadelníkmi pracuje divadelná dramaturgička a režisérka Naďa Uherová. 

Festival Cigánsky Bašavel je aj nástrojom úspešnej sociálnej inklúzie rómskych detí a mládeže. Prevažnú väčšinu návštevníkov festivalu tvoria príslušníci majority, ktorí sa počas celodenného festivalového programu môžu zapojiť do rôznych workshopov spolu s rómskymi deťmi z Divých makov. Cigánsky Bašavel je nenásilná forma boja proti intolerancii a diskriminácii, ktorá prevláda v našej spoločnosti. Výnos z festivalu putuje na podporu nadaných detí z programu Divé maky.