Novinky a príbehy

Absolventi Divých makov: Nikolka Mitrášová

Dnes by sme vám veľmi radi predstavili našu mimoriadne úspešnú absolventku Nikolku Mitrášovú. Nikolka pochádza z dedinky Bystré na východe Slovenska. Keď mala 14 rokov, prihlásila sa do Divých makov na základe odporúčaní jej kamáratiek, ktoré už v Makoch boli dlhšie. Spoločne s ich mentorom pripravila prihlášku a ukážku jej talentu, ktorým bol spev. 🎤 Tak sa začala Nikolkina 8-ročná spolupráca s Divými Makmi v rámci ktorej nám ukázala nielen obrovský talent, ale aj húževnatosť, odhodlanie, všestrannosť, tvrdú prácu a v neposlednom rade veľké srdce nesmierne dobrého človeka. 😍
Po základnej škole študovala Nikolka operný spev na Konzervatóriu v Košiciach. Po maturite pokračovala v štúdiu 5. a 6. ročníka, ukončila pedagogické minimum a získala titul DisArt. 🎓 Popri záverečných ročníkoch Konzervatória začala Nikolka súbežne študovať aj na Vysokej škole v Prešove odbor – špeciálna pedagogika. Po prvých dvoch ročníkoch získala ponuku pracovať v Bratislave vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, a keďže to bola skvelá príležitosť, presťahovala sa Nikolka do Bratislavy. Prestúpila na Univerzitu Komenského, kde vo svojom štúdiu špeciálnej pedagogiky pokračuje externe. V rámci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Nikolka pôsobí na dvoch pozíciách. Jednou je Koordinátor stáží v rámci projektu Depistážisti a druhou je pedagogická činnosť v rámci Integrovanej skupiny detí so zdravotným znevýhodnením.
Na otázku čo pre Nikolku Divé maky znamenali nám povedala: „Divé maky mi dali veľmi veľa a na túto pomoc nikdy v živote nezabudnem. Nakoľko mám troch súrodencov, ktorí všetci študovali a peniažkov sme doma nazvyš nemali, Divé maky mi pomohli financovať všetky náklady na štúdium ako internát, cestovné, stravné a školské pomôcky. Nešlo však len o finančnú pomoc, aj keď bez nej by som určite nebola tam, kde som. Veľmi veľa pre mňa znamenal mentoring. Moja mentorka bývala kúsok od nás a bola pre mňa človek, o ktorom som vedela, že sa na ňu môžem kedykoľvek obrátiť. Často sme sa stretávali, podporovala ma v štúdiu, ale bola mi aj psychickou oporou. Veľmi mi zároveň pomohli aj projekty v rámci Divých makov, do ktorých som sa zapájala. Vďaka nim som si zlepšila komunikačné zručnosti, prijala som samú seba a mala som možnosť inšpirovať ďalšie rómske deti. Stala som sa laickou poradkyňou pre rómske deti z náhradných rodín, získala som kontakty s mnohými nadanými mladými ľuďmi zo Slovenska ale aj so zahraničia, navštívili sme s Divými makmi Štrasburg a získala som naozaj mnoho a mnoho cenných skúseností. Chcela by som všetkým deťom v Makoch odkázať, aby hlavne študovali a nevzdávali sa. Divé maky nie sú len o talente, ale najmä o príležitosti rozvíjať svoju osobnosť s podporou ľudí, ktorým na vás skutočne záleží.“ 🤩
Na záver len toľko. Nikolka sme na Teba nesmierne pyšní a ďakujeme Ti, že si taká aká si! 😍