Novinky a príbehy

Odštartovali sme „Koučing Divých makov“

Prišiel september a s ním aj ďalší školský rok. Pre naše Divé maky začínajú školské povinnosti a pre náš tím pokračuje práca na rôznych projektoch. Okrem existujúcich projektov sme tento rok pripravili úplne nový projekt „Koučing Divých makov“. Tento projekt je určený pre štipendistov, ktorí už dosiahli 18 rokov. V spolupráci s profesionálnymi koučmi sa budú stretávať 1-2krát mesačne počas celého školského roka. Vďaka koučingu budú môcť odhaliť a odomknúť svoj skrytý potenciál a pracovať na dosahovaní svojich cieľov. Kouč im bude klásť otázky, cez ktoré budú nachádzať riešenia a možnosti, ktoré v sebe už majú, no sami ich nedokážu vidieť. Veríme, že koučing prispeje k budovaniu úspešnej generácie Rómov v ktorej budú zrelé osobnosti a sliní lídri 🙂

Tento projekt by sa nám nepodarilo spustiť bez Business Coaching College, ktorej sa chceme aj touto cestou poďakovať. Náš koncept sa im páčil a tak oslovili svojich absolventov s ponukou zapojiť sa do nášho projektu „Koučing Divých makov“. Záujem zo strany koučov nás veľmi milo prekvapil. Podarilo sa nám nadviazať spoluprácu s tímom profesionálnych koučov, ktorí majú chuť pravidelne pracovať s našimi štipendistami, za čo im patrí tiež veľká vďaka.