Novinky a príbehy

Absolventi Divých makov: Miro Balog

Ako sa stal z herca inžinier je fascinujúci príbeh nášho Mira Baloga , ktorý vám chceme dnes predstaviť. 🤩
 
Mirko sa dostal do Divých makov ako 11 ročný chlapec. V pastoračnom centre mu povedali o možnosti vyskúšať talentové skúšky a byť súčasťou štipendijného programu. Mirko neváhal. V centre sa venoval herectvu a vďaka svojmu talentu sa mu ľahko podarilo dostať do Divých makov. 🎭 V tom čase študoval na 8 ročnom gymnáziu vo Vranove nad Topľou. Po ukončení gymnázia získal Mirko bakalársky titul z chemického inžinierstva na STU v Bratislave a inžiniersky titul dokončil na Technickej univerzite v Košiciach v obore enviromentálne inžinierstvo. 🧑‍🎓Dnes Mirko pracuje pre Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity ako regionálny koordinátor pre oblasť Prešov v rámci Národného projektu Covid MRK.
Mirka sme sprevádzali jeho životom a štúdiom 10 rokov. Na otázku čo pre neho Divé maky znamenali nám povedal: „Veľmi mnoho. Finančná pomoc mi umožnila štúdium na dobrých školách. Pokryla mi náklady na cestovné a internát, čo by sme inak nezvládli. Nebolo to však len o finančnej podpore. Divé maky mi dali kolektív ľudí, vďaka ktorým som získaval denno-dennú motiváciu študovať a vnútornú silu pracovať na sebe. Dali mi skvelú mentorku s ktorou som doteraz v kontake, stále je istým poradcom v mojom živote a patrí medzi mojich najlepších priateľov. A v neposlednom rade mi dali podporu v umeleckej oblasti vďaka mnoho rokom divadelných worskhopov s profesionálnou režisérkou Naďkou, ktorá dokonca dochádzala za nami na východné Slovensko.“ 😍
Mirko však len nedostával, ale aj dával. Niekoľko rokov bol v Divých makoch súčasťou líderských projektov, vďaka ktorým motivoval ďalšie rómske deti ku štúdiu a sebarozvoju a dokonca si vyskúšal aj rolu mentora pre mladšie deti z Divých makov. 👨‍👧‍👦
Sme na Mirka nesmierne hrdí. Je to cieľavedomý mladý muž s veľkým srdcom, ktorý na sebe neustále pracuje a snaží sa odovzdávať pomoc ďalej. Mirko držíme ti palce nech si v živote stále úspešný, šťastný a nech máš silu rozdávať okolo seba dobrú energiu a motiváciu tak ako doteraz 🤩😍🥳