Projekty

Štipendijný program

Dajte aj vy šancu jednému z našich Divých makov rozkvitnúť. Dajte mu šancu na lepšiu budúcnosť.

Štipendijný program sme spustili už v roku 2005 a odvtedy sa naši darcovia postarali o 378 detí talentovaných rómskych detí. Podmienky, v ktorých vyrastajú im častokrát nedovoľujú pokryť všetky výdavky na štúdium a vaša podora je ich jediná nádej vymaniť sa z prostredia a situácie, v akej sa nachádzajú.

Naša doterajšia práca sa dá vyjadriť nasledovnými číslami:

– viac ako 480 štipendií udelených talentovaným rómskym deťom,
– 80 detí sme pripravili na štúdium na stredných školách od vzniku programu,
– 12 študentov prijatých na VŠ,
– desiatky ocenení – zlaté, strieborné aj bronzové medaily zo súťaží doma aj v zahraničí,
– zahraničné vystúpenia talentov v USA, Holandsku, Poľsku, Maďarsku, Českej republike.

Ako to funguje?

Ide o systém individuálnej starostlivosti a podpory detí, ktorým chýbajú sociálne a ekonomické podmienky na rozvoj ich vzdelania a talentu. Svojim zverencom neposkytujume len materiálne a finančné pokrytie nákladov štúdií a aktivít, ale i asistečnú a motivačnú pomoc pri prekonávaní problémov, t.j. tútoring. O každé dieťa sa stará aj jeden z našich tútorov. Dohliada na školskú dochádzku, na to, aby financie od darcu tiekli tým správnym smerom – na rozvoj potenciálu dieťaťa.
Darca priamo podporuje a pomáha rozvinúť talent dieťaťa, ktoré si sám vyberie. Môže sledovať jeho osobnostný rast a byť pri jeho malých víťazstvách. Práve finančná podpora zlepší podmienky na dosiahnutie kvalitnejšieho vzdelania a poskytne talentovaným deťom priestor na sebarealizáciu. Z dlhodobého hľadiska tak darca prispeje tiež k integrácii rómskej menšiny a zlepšieniu obrazu Rómov v očiach verejnej mienky.
Celý systém podpory a pravidlá programu môžete nájsť vo Všeobecne-záväzných podmienkach programu.

Dieťa

Každé z našich detí má svoj vlastný profil s fotkou. Nájdete v ňom všetky informácie o dieťati, jeho rodine, prostredí v ktorom vyrastá, koníčkoch a talente. Je na vás, ktoré z detí sa rozhodnete podporiť.

system-podpory-dm_full

Darcom sa môže stať:

 • firma
 • organizácia
 • združenie
 • právnická osoba
 • fyzická osoba
 • skupina fyzických osôb (skupina priateľov)

 

Môžete byť aj anonymným darcom. Budete podporovať dieťa, no nebudete s ním v kontakte a pre rodinu aj mladý talent zostanete len neznámym anjelom.

Administrátor projektu

Administrátorom sme my – Divé maky. Máme na starosti riadenie a celkový chod programu:

 • vyberáme deti, hľadáme im darcov, pomáhame pri štúdiu a rozvoji talentu
 • pravidelne financujeme deti (školské, umelecké a športové pomôcky, internáty, cestovné…)
 • pravidelne informujeme darcu o aktuálnej situácii dieťaťa, jeho výsledkoch, plánoch a čerpaní rozpočtu
 • dohliadame na prácu tútorov

 

Mentori

Záleží nám na tom, kto sa stará o naše Divé máčiky. Preto máme pod sebou tím profesionálne vyškolených ľudí.

 • venujú sa deťom v každom regióne
 • pravidelne ich navštevujú a spolupracujú s rodičmi
 • pomáhajú pri riešení problémov a snažia deti motivovať
 • dohliadajú na dodržiavanie pravidiel programu
 • zabezpečujú pravidelný reporting a monitoring administrátorovi

 

Štipendijný program

Dajte aj vy šancu jednému z našich Divých makov rozkvitnúť. Dajte mu šancu na lepšiu budúcnosť.

Štipendijný program sme spustili už v roku 2005 a odvtedy sa naši darcovia postarali o 378 detí talentovaných rómskych detí. Podmienky, v ktorých vyrastajú im častokrát nedovoľujú pokryť všetky výdavky na štúdium a vaša podora je ich jediná nádej vymaniť sa z prostredia a situácie, v akej sa nachádzajú.

Naša doterajšia práca sa dá vyjadriť nasledovnými číslami:

– viac ako 480 štipendií udelených talentovaným rómskym deťom,
– 80 detí sme pripravili na štúdium na stredných školách od vzniku programu,
– 12 študentov prijatých na VŠ,
– desiatky ocenení – zlaté, strieborné aj bronzové medaily zo súťaží doma aj v zahraničí,
– zahraničné vystúpenia talentov v USA, Holandsku, Poľsku, Maďarsku, Českej republike.

Ako to funguje?

Ide o systém individuálnej starostlivosti a podpory detí, ktorým chýbajú sociálne a ekonomické podmienky na rozvoj ich vzdelania a talentu. Svojim zverencom neposkytujume len materiálne a finančné pokrytie nákladov štúdií a aktivít, ale i asistečnú a motivačnú pomoc pri prekonávaní problémov, t.j. tútoring. O každé dieťa sa stará aj jeden z našich tútorov. Dohliada na školskú dochádzku, na to, aby financie od darcu tiekli tým správnym smerom – na rozvoj potenciálu dieťaťa.
Darca priamo podporuje a pomáha rozvinúť talent dieťaťa, ktoré si sám vyberie. Môže sledovať jeho osobnostný rast a byť pri jeho malých víťazstvách. Práve finančná podpora zlepší podmienky na dosiahnutie kvalitnejšieho vzdelania a poskytne talentovaným deťom priestor na sebarealizáciu. Z dlhodobého hľadiska tak darca prispeje tiež k integrácii rómskej menšiny a zlepšieniu obrazu Rómov v očiach verejnej mienky.
Celý systém podpory a pravidlá programu môžete nájsť vo Všeobecne-záväzných podmienkach programu.

Dieťa

Každé z našich detí má svoj vlastný profil s fotkou a zo svojim ročným rozpočtom. Nájdete v ňom všetky informácie o dieťati, jeho rodine, prostredí v ktorom vyrastá, koníčkoch a talente a tiež o sume, ktorú potrebuje na štúdium na daný školský rok. Je na vás, ktoré z detí sa rozhodnete podporiť.

system-podpory-dm_full

Darcom sa môže stať:

 • firma
 • organizácia
 • združenie
 • právnická osoba
 • fyzická osoba
 • skupina fyzických osôb (skupina priateľov)

 

Môžete byť aj anonymným darcom. Budete podporovať dieťa, no nebudete s ním v kontakte a pre rodinu aj mladý talent zostanete len neznámym anjelom.

Administrátor projektu

Administrátorom sme my – Divé maky. Máme na starosti riadenie a celkový chod programu:

 • vyberáme deti, hľadáme im darcov, pomáhame pri štúdiu a rozvoji talentu
 • pravidelne financujeme deti (školské, umelecké a športové pomôcky, internáty, cestovné…)
 • pravidelne informujeme darcu o aktuálnej situácii dieťaťa, jeho výsledkoch, plánoch a čerpaní rozpočtu
 • dohliadame na prácu tútorov

 

Mentori

Záleží nám na tom, kto sa stará o naše Divé máčiky. Preto máme pod sebou tím profesionálne vyškolených ľudí.

 • venujú sa deťom v každom regióne
 • pravidelne ich navštevujú a spolupracujú s rodičmi
 • pomáhajú pri riešení problémov a snažia deti motivovať
 • dohliadajú na dodržiavanie pravidiel programu
 • zabezpečujú pravidelný reporting a monitoring administrátorovi