Deti

Tomáš Fejczo

Vek: 23 Talent: Študijný, informatika, hudba Štipendium: 2156 €

Už od malička bolo pre mňa výzvou akákoľvek príležitosť naučiť sa niečo nové. Vždy ma veľmi bavila škola, už na základnej škole som sa učil na samé jednotky. Neskôr som sa dostal na gymnázium, školské ročníky som pravidelne končil s vyznamenaním. Aktuálne študujem informatiku na Technickej univerzite v Košiciach. Okrem odborných predmetov sa venujem hlavne cudzím jazykom, keďže viem, že ich znalosť je v dnešnej dobe dôležitá.

V voľnom čase sa rád venujem výtvarnému umeniu, spevu a hre na klavíry. Mám úspešne ukončené štúdium klavíra na ZUŠ. Absolventský koncert som zakončil so skladbou od Beethovena, ktorú som sa naučil za dva dni,  z čoho bola pani učiteľka ohromená.

V budúcnosti by som rád pracoval v IT sektore, bez podpory Divých makov by sa mi však moje sny plnili ťažko. Pochádzam z mnohých súrodencov, a rodičia by len ťažko pokryli náklady na moje pestré vzdelávacie aktivity, školné, školské pomôcky a koníčky.