Deti

Tomáš Kaluja

Vek: 19 Talent: tanec Štipendium: 1771 €

Od šiestich rokov sa profesionálne venujem latinsko-americkým tancom. Svojim úsilím som dosiahol už mnoho úspechov na domácich aj zahraničných súťažiach, na ktorých sme sa s partnerkou umiestnili na popredných miestach. Svojimi tanečnými výkonmi sa snažím neustále dokazovať, že aj rómske dieťa môže byť vzdelané, usilovné, talentované a cieľavedomé. Verím tomu, že ak človek na sebe pracuje, tak môže v živote dosiahnuť čokoľvek čo si zaumeni.

Okrem tanca sa rád venujem aj deťom, a budovaniu ich rómskej identity. Som aktívny dobrovoľný rómsky poradca v programe Vnímaví pre zraniteľných v neziskovej organizácii EDUMA, kde pomáham tvoriť most vzájomného pochopenia medzi adoptovanými rómskymi deťmi a ich „nerómskymi“ adoptívnymi rodičmi. 

Síce ma rodina v rozvíjaní talentu mimoriadne podporuje, pokrytie všetkých výdavkov by sme bez finančnej pomoci Divých makov nezvládli. Moja mamina má vážne zdravotné problémy a stala sa invalidnou dôchodkyňou, ocino pôsobí ako šofér autobusu. Naše mesačné príjmy by ledva postačili na živobytie. Našej situácii nepomohli ani dve pôžičky, ktoré sa rodičia v minulosti rozhodli vybrať pre to aby som sa mohol naplno venovať môjmu veľkému tanečnému snu.  Som rád, že Divé maky podporujú nielen môj talent a vzdelanie, ale môžem sa vďaka tejto organizácii pravidelne stretávať s úspešnými rovesníkmi aj na multižánrovom festivale Cigánsky bašavel, alebo na vzdelávacom tábore Letná akadémia.