Novinky a príbehy

Kedysi potreboval pomoc, dnes pomáha ON

Mirko je naším Divým makom a pochádza z osady v obci Soľ. Do Divých makov prišiel ako divadelný talent a pravidelne pod vedením Naďky Uherovej vystupoval na Cigánskych bašaveloch v divadelných predstaveniach. V súčasnosti sa však divadlu venuje už len ako koníčku a primárne študuje 2.ročník chemického inžinierstva na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.
miroslav-balog

Je jedným z tých, ktorí sa v detstve svojej šance pevne chytili a teraz sám podáva pomocnú ruku. Aby sme to bližšie vysvetlili: Divé maky majú cca 40 detí po celom Slovensku, ktoré majú svojich mentorov – našich spolupracovníkov v teréne.

Mentor je osoba, ktorá dieťa podporuje, vedie ho a podrží ho aj v ťažkých chvíľach. Posledných 6 mesiacov sme pilne pracovali, školili a pretvárali celý systém mentoringu, aby naše deti cítili, že nám na nich záleží. Žiadne dieťa nie je len číslom, ale každé jedno je pre nás výnimočné a dôležité .

Nový systém mentoringu nám pomohla vybudovať Janett Motlová a Andy Haršányová, ktorým patrí naše veľké ĎAKUJEM. No a bol to práve Janettin nápad….táto čerešnička na torte, keď navrhla:„Spravme z Mirka mentora !“

Nápadom sme boli očarení, veď akoby sa kruh uzatvoril, keď sa náš “divý mak” stane naším kolegom . Mirko je totiž neuveriteľne pokorný a vzdelaný mladý muž ktorý si prešiel svoju cestu za úspechom a tým pádom vie byť veľmi silnou oporou a vzorom pre ďalších.

Mirko s "Divými makmi", Bašavel v tržnici 2015

S Mirkom sme sa stretli a porozprávali či je vôbec na to pripravený keďže on sám má toho dosť veľa v škole a byť mentorom je záväzok. Bez váhania však súhlasil a povedal: „Pre mňa je prirodzené teraz pomôcť, keď aj mne bolo dlhé roky pomáhané.“ A tak sme Mirkovi udelili prvý a jedinečný titul „Mak-mentor“ a pridelili mentorčatá – chlapcov Jarka a Petra, ktorých mentorovania sa zhostil na výbornú.

Sme veľmi pyšní na tento medzník v existencii nášho združenia a naším cieľom je uskutočnenie viacerých podobných príbehov. Aj prostredníctvom neho darcovia môžu vidieť aký dopad má ich podpora z dlhodobého hľadiska.