Novinky a príbehy

Divé maky sú ONLINE

Rok 2020 a začiatok roka 2021 nám priniesli veľa nových, neštandardných situácii, s ktorými sme sa museli všetci vysporiadať. Znenazdajky sa zatvorili brány škôl a všetky deti zostali doma. Sprvu sa to javilo len ako predĺžené prázdniny. Všetci sme si mysleli, že o pár dní sa všetko upokojí a deti sa vrátia do školských lavíc, dobehnú zameškané učivo a všetko pôjde v starých koľajach. Bohužiaľ, situácia zostávala naďalej vážna a učenie sa doma sa stalo našou novou realitou.

Všetci rodičia, deti aj učitelia museli zanechať osvedčené spôsoby učenia a prispôsobiť sa novej situácii. Školy museli zabezpečiť počítače a software pre učiteľov. Učitelia si museli osvojiť nové metódy vyučovania a rodičia zabezpečiť deťom možnosť prihlásiť sa na vyučovanie. Nebolo to jednoduché a každý musel vložiť obrovskú dávku úsilia. Veľa rodičom popri práci pribudlo veľa povinností. Zrazu zastávali rolu aj učiteľa či kuchárky. Aktívne sa podieľali na učení svojich detí pri vypracovávaní zadaných domácich úloh a vysvetľovaní učiva, ktoré deti počas online vyučovania nepochopili. Vďaka veľkému úsiliu všetkých strán sa veľa detí už takmer rok učí online z domu. Napriek tomu stále zostáva smutnou realitou fakt, že mnohé deti, zvlášť z marginalizovaných komunít, zostávajú bez možnosti učiť sa.  

Rovnako aj Divé maky sa museli s novou situáciou popasovať. Drvivá väčšina našich štipendistov nemala potrebné vybavenie k tomu, aby sa mohli na online vyučovanie pripojiť. Viacerým chýbal počítač a internetové pripojenie, ktoré by zvládlo online prenos. Niektorým chýbal i priestor, kde by sa mohli pripojiť. Vo veľa rodinách žije viac detí a zabezpečiť pripojenie sa na vyučovanie pre všetkých bolo pre rodičov nemožné. O to viac si vážime podporu všetkých našich darcov, vďaka ktorým sme mohli našim štipendistom v tejto situácii pomôcť. Všetci naši štipendisti sa dnes môžu učiť online, a tým zveľaďovať svoj talent 😊.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli k tomu, aby sa Divé maky mohli učiť online. Konkrétne ďakujeme za podporu King Baudouin Foundation, vďaka ktorej sme mohli pre Divé maky nakúpiť chýbajúce počítače, tablety, software a dáta potrebné pre internetové pripojenie. Vďaka patrí aj spoločnosti ESET, ktorá poskytla našim štipendistom licencie na antivírové programy. Rovnako ďakujeme aj spoločnosti Ernst and Young, ktorá nám darovala vyradené počítače ako aj  všetkým individuálnym darcom. Spolu sme dokázali zabezpečiť potrebné hardware vybavenie, software a internetové dáta pre 41 našich štipendistov, ktorí sa tak môžu učiť online 😊.