Novinky a príbehy

BEZ 2% TO NEJDE!

S príchodom nového roka prichádza už tradične aj možnosť darovať 2% z daní. Aj my Vás chceme touto cestou v mene Divých makov poprosiť o darovanie Vašich 2% a tým o podporu mimoriadne nadaných rómskych deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Za pätnásť rokov od svojho vzniku podporil program Divé maky stovky detí, ktorým sa vďaka štipendijnej podpore zmenil život. 

Darovaním 2% z Vašich daní podporíte realizáciu rôznych projektov, aktivít, ako aj štipendiá detí. V rámci štipendijného programu má každé dieťa na školský rok individuálny rozpočet z ktorého sa uhrádzajú potreby na rozvoj špecifického talentu a vzdelávania. Môžeme z neho priamo hradiť náklady na hudobný nástroj, tanečný odev, internát, ZUŠ či školské potreby. Vaše 2% nám pomôžu aj pri organizácii neformálnych vzdelávacích aktivít  ako umelecké workshopy, vzdelávací tábor Letná akadémia a multižánrový festival Cigánsky bašavel.

Na vizuáli našej kampane môžete vidieť štipendistu Divých makov, baletného tanečníka Romana Všetičku (15). Roman študoval na prestížnom tanečnom konzervatóriu v Bratislave a účinkoval už v niekoľkých baletných predstaveniach v SND. V súčasnosti študuje tanec v Liptovskom Hrádku  a bez finančnej podpory a výťažku z 2% by uskutočnenie jeho snov nebolo možné.

Ako môžete poskytnúť 2% z Vašich daní?

2% z daní môžete poukázať v daňovom priznaní. Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či 2 % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba. Informácie ako poskytnúť 2% z Vašich daní nájdete na www.rozhodni.sk .

Údaje kam nám môžete poukázať 2% z daní

Obchodné meno: Divé maky

Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Pod Kobylou 12, 841 10 Bratislava 
DIČ: 2022681133
IČO: 42135435  (do kolónky v tlačivách sa zarovnáva sprava)
IBAN: SK95 1100 0000 0026 2376 3337

Ak vypĺňate daňové priznanie online cez www.onlinepriznanie.sk  použite tento link a dostaneme ešte 1 EURO  🙂 https://app.onlinepriznanie.sk/products/280/ordera_box=op_cfb4043c

ĎAKUJEME!