Deti

Sestry Bartošové

Vek: 18, 16, 14 Talent: tanec, spev, futbal
Štipendium: 1 551

Nadané sestry Bartošové – Alžbeta, Mária a Alexandra žijú už sedem rokov v detskom domove v Novej Bani (po novom v Centre pre deti a rodiny), keďže sa o ne ich rodičia nedokázali adekvátne postarať. Napriek náročným životným situáciám, ktorými si prešli už v útlom veku dievčatá nestrácajú optimizmus a vieru v lepšie zajtrajšky.

Alžbetka (18) zbožnuje tanec, ktorý vypĺňa jej každodenný voľný čas. Tancovať začala už v útlom detstve, pravidelne vystupovala aj na Najmilšom koncerte roka, ktorý organizoval Úsmev ako dar. Tam spozorovali jej talent a následne začala navštevovať hodiny tanca v rámci Centra voľného času v Žarnovici, kde sa naplno mohla venovať tomu, čo ju baví a zdokonaľovať sa v rôznych štýloch: latino, funky, hip-hop. Na tanečnom krúžku zistila, že hip-hop je jej srdcová záležitosť a chce sa v ňom realizovať aj naďalej. Betka aktuálne začala študovať na strednej škole v Banskej Bystrici OUI V. Gaňu, odbor obchodná prevádzka a predaj tovaru. Štúdium vo veľkom meste – v Banskej Bystrici – vníma ako príležitosť posunúť sa ďalej aj v rámci tanca. Rada by totiž navštevovala jednu z miestnych tanečných škôl.

Alexandra (14) ,,objavila“ spev po príchode do detského domova, no naplno sa mu začala venovať až s nástupom na základnú školu, ktorú v speve dodnes reprezentuje na rôznych okresných a celoslovenských súťažiach. Popri speve sa podobne ako jej staršia sestra venovala aj tancu, avšak vždy tušila, že práve spev je to, čo by chcela naplno rozvíjať. Preto využila možnosť navštevovať Základnú umeleckú školu v Novej Bani, kde si zvolila aj hru na hudobný nástroj, klavír. Práve na ňom sa hudobne doprevádza pri spievaní. Vďaka podpore od vychovávateľov sa Saška dostala aj do speváckeho zboru v rámci pastoračného centra v Novej Bani, kde spieva pravidelne na nedeľných svätých omšiach. Ako sama hovorí: ,,Spev mi pomáha vyrovnávať sa so zložitými situáciami v živote, ale je aj mojim sprievodcom vo chvíľach, keď som šťastná. Je to niečo, prostredníctvom čoho viem najlepšie vyjadriť svoje emócie a je to mojim potešením.“

Mária (16) sa po vzore svojich sestier od malička venovala tancu, svoju školu reprezentovala na rôznych okresných, či celoslovenských súťažiach. Vystupovala tiež v rámci benefičných koncertov Najmilší koncert roka. Aj napriek umeleckým aktivitám ktoré zdieľala so svojimi sestrami, ju to vnútorne ťahalo viac k športu, najmä k futbalu. Za ideálne strávený voľný čas považuje futbal s chlapcami, ktorí sú tiež umiestnení v Centre pre deti a rodiny. Príležitosť, ktorú jej dávajú Divé maky by rada pevne uchopila a konečne sa realizovala v tom, k čomu ju to najviac ťahá, a to je ženský futbal.

Sestry Bartošové by veľmi rady využili pomoc od darcu na dofinancovanie aktivít, zameraných na rozvoj ich talentov. Tiež by sa chceli stať pevnou súčasťou komunity Divých makov, stretávať sa s inšpiratívnymi mladými ľuďmi, ktorí sú na sebe ochotní aktívne pracovať, posúvať sa vpred.