Deti

Vanesa Siváková

Vek: 19 Talent: spev Štipendium: 391 

Moje meno je Vanesa Siváková a spev je mojou neoddeliteľnou súčasťou. Už od detstva som svojej rodine a priateľom s radosťou spievala a baví ma to doposiaľ. Mám rada nielen rómske ale aj rusínske či slovenské pesníčky. Základnú umeleckú školu som začala navštevovať už ako šesťročná, počas tohto obdobia som absolvovala nespočetné množstvo vystúpení.

Zúčastnila som sa rôznych súťaží na Slovensku i v zahraničí, kde som prezentovala najmä rusínsku kultúru, ku ktorej mám blízky vzťah. Veľmi rada prezentujem aj svoje rómske ja, verím tomu, že vďaka Divým makom na to budem mať ešte väčší priestor než doteraz. V mojom talente ma nadovšetko podporujú najmä rodičia, ktorým vďačím za veľa. Aj môj starší brat sa aktívne venuje hudbe a preto mám aj kritika, ktorý ma vie vždy nasmerovať tým správnym smerom.

Aktuálne študujem na Strednej odbornej škole pedagogickej v Prešove a dúfam, že po úspešnom ukončení budem pokračovať na vysokej škole a uplatním sa v školstve. Práca s deťmi ma napĺňa, vidím v nej zmysel. Štúdium pedagogiky v sebe spája to čomu sa chcem venovať aj v budúcnosti: spev a prácu s najmenšími. Budem veľmi rada, keď ma Divé maky podporia v rozvoji môjho talentu a naplnení mojich cieľov. Pochádzam zo skromných pomerov, financie od darcu by som preto chcela využiť predovšetkým na výdavky spojené so štúdium na strednej škole a náklady spojené s vystúpeniami.