Deti

Alexandra Bartošová

Vek: 16 Talent: spev

Volám sa Alexandra Bartošová a spolu so sestrou Máriou žijeme v detskom domove v Novej Bani (po novom v Centre pre deti a rodiny), keďže sa o nás rodičia nedokázali adekvátne postarať. Napriek náročným životným situáciám, ktorými sme si prešli už od útleho veku, nestrácame optimizmus a vieru v lepšie zajtrajšky.

Spev som ,,objavila“ po príchode do detského domova. Naplno som sa mu však začala venovať až s nástupom na základnú školu, ktorú v speve dodnes reprezentujem na rôznych okresných a celoslovenských súťažiach. Popri speve som sa podobne ako aj moja staršia sestra venovala aj tancu, avšak vždy som tušila, že práve spev je to, čo by chcela naplno rozvíjať. Preto som využila možnosť navštevovať Základnú umeleckú školu v Novej Bani, kde som si zvolila aj hru na hudobný nástroj, klavír. Vďaka podpore od vychovávateľov som sa tiež dostala aj do speváckeho zboru v rámci pastoračného centra v Novej Bani, kde spievam pravidelne na nedeľných svätých omšiach. Spev mi pomáha vyrovnávať sa so zložitými situáciami v živote, ale je aj mojim sprievodcom vo chvíľach, keď som šťastná. Je to niečo, prostredníctvom čoho viem najlepšie vyjadriť svoje emócie a je mojim potešením.

Veľmi rada by som využila pomoc od darcu na dofinancovanie aktivít, zameraných na rozvoj môjho talentu. Taktiež by som sa chcela stať pevnou súčasťou komunity Divých makov, stretávať sa s inšpiratívnymi mladými ľuďmi, ktorí sú na sebe ochotní aktívne pracovať a posúvať sa vpred.