Deti

Alexandra Bartošová

Vek: 15 Talent: spev Štipendium

Alexandra a jej sestra Mária žijú v detskom domove v Novej Bani (po novom v Centre pre deti a rodiny), keďže sa o ne ich rodičia nedokázali adekvátne postarať. Napriek náročným životným situáciám, ktorými si prešli už v útlom veku dievčatá nestrácajú optimizmus a vieru v lepšie zajtrajšky.

Alexandra (15) ,,objavila“ spev po príchode do detského domova, no naplno sa mu začala venovať až s nástupom na základnú školu, ktorú v speve dodnes reprezentuje na rôznych okresných a celoslovenských súťažiach. Popri speve sa podobne ako jej staršia sestra venovala aj tancu, avšak vždy tušila, že práve spev je to, čo by chcela naplno rozvíjať. Preto využila možnosť navštevovať Základnú umeleckú školu v Novej Bani, kde si zvolila aj hru na hudobný nástroj, klavír. Práve na ňom sa hudobne doprevádza pri spievaní. Vďaka podpore od vychovávateľov sa Saška dostala aj do speváckeho zboru v rámci pastoračného centra v Novej Bani, kde spieva pravidelne na nedeľných svätých omšiach. Ako sama hovorí: ,,Spev mi pomáha vyrovnávať sa so zložitými situáciami v živote, ale je aj mojim sprievodcom vo chvíľach, keď som šťastná. Je to niečo, prostredníctvom čoho viem najlepšie vyjadriť svoje emócie a je to mojim potešením.“

Alexandra by veľmi rada využila pomoc od darcu na dofinancovanie aktivít, zameraných na rozvoj svojho talentu. Taktiež by sa chcela stať pevnou súčasťou komunity Divých makov, stretávať sa s inšpiratívnymi mladými ľuďmi, ktorí sú na sebe ochotní aktívne pracovať, posúvať sa vpred.