Novinky a príbehy

Stretnutie s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a diplomatickou komunitou na Slovensku

Divé maky mali utorok 18. 04. 2023 veľký deň. Čakala ich oficiálna návšteva holandského veľvyslanectva, audiencia v prezidentskom paláci a tiež stretnutie s diplomatmi/kami v Rakúskom kultúrnom centre. Tejto pocte sa tešili aj všetci ďalší finalisti  a finalistky 14. ročníka ocenenia Roma Spirit, medzi ktorých okrem iných patria aj členovia organizácie Cesta von, Združenia Art Aktivista, Karol Bari – starosta obce Cakov, zástupcovia Tesco Stores SR, a.s., Svet medzi riadkami, Mladí dobrovoľníci z Vinodolu, Poradňa pre občianske a ľudské práva a mnoho ďalších. Divé maky reprezentovala spoluzakladateľka a správkyňa organizácie, Barbora Mistríková a dvaja štipendisti nášho programu – Daniel Mucha a Branislav Piskor.

Splnomocnenec vlády SR pre rómsku komunitu, Ján Hero a veľvyslankyňa Holandského kráľovstva, Gabriella Sancisi
Spoluzakladateľa a správkyňa Divých makov, Barbora Mistríková a Miroslava Rychtárechová, Tesco Stores SR

Po obede a diskusii u veľvyslankyne Holandského kráľovstva na Slovensku, Gabrielly Sancisi nasledovalo oficiálnemu stretnutie v prezidentskom pláci. Prezidentka Zuzana Čaputová privítala všetkých finalistov a finalistky, ako aj Splnomocnenca vlády SR pre rómsku komunitu, Jána Hera. Pani prezidentka v úvodnom príhovore vyzdvihla najmä dôležitosť empatie, vzájomného rešpektu a ľudskosti.

Nasledovala ďakovná reč zo strany finalistov, ktorú predniesol František Balog, herec a laureát Roma Spirit 2022 v kategórii Kultúra.

„Počas niekoľkých posledných rokov ste to boli práve Vy, ktorá významným spôsobom prispela ku zviditeľneniu nášho úsilia, aj prostredníctvom udeľovania štátnych vyznamenaní rómskym osobnostiam. Vďaka priamemu kontaktu s obyvateľmi, počas Vašich návštev regiónov Slovenska, dostávate tému sociálnej inklúzie medzi majoritné, a to považujeme za nesmierne prínosné nielen pre nás, Rómov,“ povedal František Balog na adresu pani prezidentky.

Na záver sa všetci hostia presunuli na stretnutie s diplomatickou komunitou na Slovensku do Rakúskeho kultúrneho centra. V rakúskom fóre hostila finalistov a finalistky J. E. Margit Bruck Friedrich, veľvyslankyňa Rakúska na Slovensku. 

Starosta obce Cakov, Karol Bari a Rakúska veľvyslankyňa na Slovensku, Margit Bruck-Friedrich
Rakúska veľvyslankyňa na Slovensku, Margit Bruck-Friedrich

Štipendisti Divých makov Daniel Mucha a Banislav Piskor si so sebou odniesli silný zážitok. Okrem osobného stretnutia s prezidentkou a mnohými veľvyslancami ocenili najmä možnosť zoznámiť sa s ďalšími inšpiratívnymi Rómami a Rómkami. Práve obdobné stretnutia rozširujú mladým ľuďom obzory a ukazujú im ďalšie možnosti, ako pomôcť rómskej komunite na Slovensku.

„Stretol som veľmi príjemných a úspešných Rómov a celý deň sme mali výbornú atmosféru. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pomohlo mi to vidieť koľko dobrého sa robí v rómskej komunite,“ hodnotí deň štipendista Daniel Mucha.

Divé maky sú veľmi vďačné za túto úžasnú príležitosť. Ďakujeme organizátorom Roma Spirit, ako aj ich riaditeľke Magdaléne Rothovej za tento úžasný deň plný výnimočných zážitkov. Aj takéto stretnutia a verené prejavy podpory nás ďalej motivujú pokračovať v našej práci. Ďakujeme!