Novinky a príbehy

Jarný workshop mladých lídrov

Minulý víkend sa konal ďalší workshop mladých rómskych lídrov a líderiek, tentokrát pod vedením školiteľky Lenky Kundrátovej. Počas trojdňového školenia v Kraľovanoch sa mohli naši štipendisti učiť o témach ako líderstvo, advokácia, kampane a mnoho iného. Mali príležitosť opäť sa stretnúť, utužiť vzájomné vzťahy, naučiť sa viac o sebe samých, ale aj o tom ako identifikovať a riešiť problémy rómskej mládeže na Slovensku. Témy ako inklúzia a školstvo boli vnímané ako rozhodujúce. Taktiež si vyskúšali, ako si vytvárať vlastné ciele, stratégie a aj kampane na sociálne siete. V neposlednom rade sa tiež naučili, ako možno identifikované problémy komunikovať smerom k dospelým s rozhodovacími právomocami a pomôcť tak celej komunite.

Nadobudnuté zručnosti budú trénovať aj počas ďalších školení Divých makov, ale aj v praxi. V blízkej budúcnosti našich lídrov a líderky totiž čakajú rozhovory s členmi slovenského parlamentu, kde budú môcť aplikovať získané vedomosti. Veľmi im držíme palce a veríme, že aj vďaka ich snahe bude naša spoločnosť o niečo lepšia pre všetkých. 

                      Školenie bolo realizované v rámci projektu Lídri Divých makov, ktorý je podporený z programu Erasmus+.