Novinky a príbehy

Nie je dôležité vstať, ale zobudiť sa!

Tento obľúbený slogan Fun radia je skutočne veľavýznamný a viac ako aktuálny. Pracujem v neziskovom sektore už viac ako 10 rokov a celý ten čas sa venujem rómskej problematike. Rozdiel pred 10 rokmi a teraz je z globálneho pohľadu minimálny, ale je. Nechcem tu riešiť efektivitu vynaložených financií na rómsku problematiku v minulosti. Ja sa skôr zamýšľam nad tým, či nie je chyba v programe.

Divé maky sú organizácia ktorá má za cieľ tvoriť novú generáciu Rómov prostredníctvom podpory vzdelania rómskych detí a mládeže a taktiež rúca predsudky na strane druhej. U majority.

Problémy s Rómami sú evidentné, viditeľné a hlásia sa o slovo. Sú stále naliehavejšie a mnohí z nás sa stretávajú s ľuďmi, ktorí to síce vnímajú, ale neustále to vzájomne hádžu na systém. Za to môžu Rómovia, za to môže vláda, za to môže Európska únia, za to môže vesmír …

„A čo my?“ pýtam sa. Čo robíme my pre to, aby sa situácia zmenila? Keď nejde Mohamed k hore, musí ísť hora k Mohamedovi. Rómovia nemajú čo stratiť, oni sú už úplne na dne. To my sa bojíme, že stratíme svoje istoty. Rómovia si často neuvedomujú dôsledky svojich činov. My si ich uvedomujeme až príliš dobre. Kto teda má začať konať?

Ideál neexistuje. Nečakajme, kým vláda nájde ideálne riešenie. Nečakajme, kým si to Rómovia uvedomia. Všímajme si projekty, ktoré fungujú a potrebujú našu pomoc. Mimovládne organizácie, ktoré sa venujú Rómom (či už sú to deti, alebo dospelí, vzdelávacie, alebo umelecké činnosti) to majú v našej krajine mimoriadne ťažké. Bojujú s nevôľou na oboch brehoch rieky. Na to, aby mohli samé prežiť, potrebujú peniaze. Peniaze sú výsledkom dôvery ľudí, inštitúcií a orgánov, ktoré môžu finančne pomôcť. Potrebujú pracovať v terénoch a byť s Rómami a pri nich. Častou prácou práve týchto organizácii je presviedčanie o tom, že peniaze sú nevyhnutnosťou, aby mohli vykonávať poriadne to, čo je najdôležitejšie: a to je práca v teréne, v osadách, v školách atď.

Nechcem sa tu sťažovať, len upozorňujem na to, že existujú subjekty, ktoré sa s plným nasadením, v menšom aj väčšom, pustili do osieho hniezda a robia čo môžu. Všímajte si tieto aktivity, kde sú výsledky, transparentné narábanie s peniazmi a podporte ich. V takej výške, aká je pre Vás primeraná. Podporte ich ako viete. Morálne, časovo, finančne. Treba sa spojiť, netreba čakať na to, čo sa zmení samo. Nezmení sa nič. Zmení sa len to, čo urobíme. Vážme si organizácie, ktoré stále majú chuť pracovať s Rómami. Nie je ich veľa a zaslúžia si našu pozornosť.