Novinky a príbehy

Líderstvom k tolerancii

Štipendijný program Divých makov funguje už 11. rok. Z mnohých detí, ktoré boli do programu prijaté sú dnes mladé ženy a muži, ktorí nemajú len ambície žiť lepší život, ale túžia pomôcť celej svojej komunite. Sme veľmi hrdí, že sme mohli byť pri ich raste a že sa z nich stávajú dospelí, ktorí chcú vrátiť iným to, čo im samým bolo v detstve dopriate.

Vďaka našim mladým iniciatívnym štipendistom a vďaka podpore z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu “Program pre mládež- 2014-2020”, ktorú administruje IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže a grantu od spoločnosti Accenture spúšťame jedinečný projekt s názvom „Líderstvom k tolerancii“, ktorého výsledkom budú mladí rómski lídri zastupujúci záujmy rómskej mládeže z celého Slovenska. 

V súčasnosti ešte stále veľa počuť o „rómskom probléme“. Ale čo keby sme sa naň skôr pozreli ako na priestor, kde môžeme zlepšiť svoj prístup a spraviť skutočnú zmenu? Potrebujeme vzdelaných rómskych lídrov, ktorí do hĺbky poznajú každodenné problémy svojej komunity, ktorí budú svojim komunitám pomáhať a budú pre mladých vzormi.

V rámci štipendijného programu Divých makov sme vybrali niekoľko mladých vo veku 15-23 rokov, ktorí majú po kvalitnom vytrénovaní a intenzívnom mentoringu veľký potenciál stať sa mládežníckymi lídrami a zástupcami nielen mladých Rómov, ale aj iných znevýhodnených mladých na úrovni miestnej, regionálnej aj národnej samosprávy. Projektom chceme vytrénovať 2 základné skupiny lídrov:

  1. Skupina vo veku 15-18 rokov- pripravení ako patróni mladých na školách, kde sú zapojení učitelia partnerského občianskeho združenia Manageria v rámci programu Teach for Slovakia.
  2. Skupina vo veku 18-23 rokov- pripravení ako lídri na advokovanie záujmov rómskej a znevýhodnenej mládeže smerom k samosprávam, inštitúciám zodpovednými za tvorbu mládežníckych politík aj ako členovia poradného orgánu pri úrade Splnomocnenca vlády pre rómske komunity.

Obe skupiny budú podnety zo svojich komunít nielen zbierať, ale následne aj navrhovať opatrenia na ich riešenia na základe identifikovaných problémov a potrieb.

Veľmi radi poskytneme príležitosť našim mladým, aby sa stali rešpektovanými mládežníckymi lídrami a aby pomohli ďalším mladým zo znevýhodneného prostredia v ich občianskej aktivizácii. Prostredníctvom aktivít a tréningov zabezpečených naším partnerom- Osvetovým centrom Rómov, zvýšime ich kompetencie pri príprave na spoločenský a pracovný život a posilníme ich postavenie v spoločnosti. Tréningami a školeniami prejdú nielen mladí, ale aj ich mentori- pracovníci s mládežou, ktorí budú svojich zverencov mentorovať a koučovať, aby im pomohli dosiahnuť čo najlepšie výsledky.

Veríme, že prostredníctvom projektu prispejeme k aktivizácii a lepšej inklúzii rómskej mládeže a mládeže so špecifickými potrebami, ktoré sú ohrozené alebo priamo zasiahnuté sociálnou exklúziou.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky „Programy pre mládež- 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže.