Charitatívna aukcia 12.9.2023Novinky a príbehy

Divé maky sa rozrástli o nových štipendistov a štipendistky

Máme za sebou výber ďalších detí do štipendijného programu Divých makov. Tento rok sme dostali rekordných:

48 prihlášok,

19 detí postúpilo do druhého kola,

15 detí sme prijali do štipendijného programu

Do prvého kola sa dostanú všetky deti, ktoré sa prihlásia pomocou elektronickej, prípadne poštovej prihlášky. Následne podľa všetkých poskytnutých informácií o talente, školských výsledkoch a o špecifickej situácii konkrétneho dieťaťa vyberieme tých, ktorí postupujú do druhého kola. Rozhodnutie, kto postupuje a kto nie je vždy veľmi náročné. Každý rok sa nám hlási veľké množstvo šikovných detí a iba veľmi ťažko sa nám niekoho odmieta. Všetky deti sú úplne iné – majú unikátny talent a špecifickú životnú cestu. Aj preto pristupujeme ku každej prihláške osobitne.

V druhom kole nasleduje návšteva tímu Divých makov do rodín. Tieto „výjazdy“ sú jedinečná príležitosť ako lepšie spoznať nové deti, na vlastné oči zistiť, z akého prostredia pochádzajú a podľa toho im tiež poskytnúť čo najadresnejšiu pomoc. 

Počas každoročných návštev vycestuje tím Divých makov skutočne do rôznych kútov celého Slovenska a inak tomu nebolo ani tento rok. Opäť sa nám prihlásili deti zo všetkých viac, či menej známych miest a obcí. Od tých najvýchodnejších kútov, akými je Kurimka, cez južný Lučenec, centrálne situovaný Čierny Balog, až po západnú Bratislavu. V každom meste sme mali možnosť stretnúť sa s jedinečnými deťmi, ktoré vynikajú v rôznych oblastiach a aj napriek ich sociálnemu znevýhodneniu dosahujú výborné výsledky. Medzi nimi bol aj športový multitalent, Valéria Rusňáková. Valéria roky vyniká v atletika, no bez finančnej pomoci by nevedela dlhodobo vyhrávať zlaté medaily. Aj sen Tomáša Samka o programovaní by sa bez pomoci plnil len ťažko, no a Nina Balogová by si bez finančnej podpory dokonca nemohla štúdium na strednej škole vôbec dovoliť. Všetkých štipendistov/tky nájdete uvedených na našej stránke. 

Pre niektoré rodiny je dobré vzdelanie samozrejmosťou, pre iné predstavuje naopak nadštandard, preto sa snažíme podávať pomocnú ruku tam, kde to naozaj treba.